Sökning: "Joel Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Joel Johansson.

 1. 1. Förbättringsverktyg för små och medelstora företag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jakob Hake; Richard Johansson; Anders Persson; Samuel Tiderman; Joel Varvne; [2021]
  Nyckelord :logistik; kostnadsbesparing; förbättringsmodell; projektmall; förbättringsarbete; besparingar;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har konsumtionen av varor ökat stadigt. Med den nuvarande corona pandemin har e-handeln ökat snabbt. På grund av detta har nya och bättre modeller och arbetssätt blivit en nyckelfaktor i de flesta företag för att möta de ökande kraven från kunderna. LÄS MER

 2. 2. Säg Bob! : Sex sångare om nedsjungning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2021]
  Nyckelord :vocal cool-down; vocal warm-down; vocal stretch; post-singing routine; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; straw phonation; resonant voice; RV; voice relaxation; voice-scan; vocal screening; voice massage; vocal fatigue recovery; heavy vocal load; nedsjungning; kyla ned rösten; sjunga ned; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; stråfonation; flödesfonation; röstmassage; röstscanning; röstavspänning; högintensiv sång;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag med syftet att undersöka sångares upplevelser avnedsjungning efter högintensiv sång. Till en början har specifikt designade sångövningar förmedlats till sex medverkande sångare om fyra kvinnor och två män under individuella sånglektioner. LÄS MER

 3. 3. Lastning till leverans, vad kan gå fel? : En fallstudie av kvalitetsbristkostnader och leveranssäkerhet hos Martin & Servera Logistik i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Törnblom Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sex Sigma; DMAIC; Leveranssäkerhet; Kvalitetsbristkostnader; Processutveckling; Reklamation; Statistisk processtyrning SPS ; Tematisk analys; Avvikelsehantering; Processkartläggning; Transportprocess; Livsmedel; Distribution;

  Sammanfattning : För att kunna vara konkurrenskraftig är en hög leveranssäkerhet viktigt för många företag. Leveranssäkerhet är extra viktigt för logistikföretag därför att leverera i rätt tid och till rätt kvalitet utgör deras kärnverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Learning-Based Motion Planning and Control of a UGV With Unknown and Changing Dynamics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Åke Johansson; Joel Wikner; [2021]
  Nyckelord :machine learning; model predictive control; motion planning; Bayesian linear regression; motion primitives; input sampling; hybrid A*;

  Sammanfattning : Research about unmanned ground vehicles (UGVs) has received an increased amount of attention in recent years, partly due to the many applications of UGVs in areas where it is inconvenient or impossible to have human operators, such as in mines or urban search and rescue. Two closely linked problems that arise when developing such vehicles are motion planning and control of the UGV. LÄS MER

 5. 5. Active fund management or passive index cruising?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Johansson; Gustav Osbeck; [2020-08-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : How should an investor pick funds to invest in? What is the best strategy, picking active or passive funds? It’s hard to navigate the fund landscape when there is ambiguous evidence and advice coming from different directions. Do fund managers outperform the market and passive funds? Do they bring something extra of value to the table in regards to their high management fees? The question seems almost age-old at this point, from dart throwing monkeys outperforming high profile fund managers to famous investors proclaiming that active fund management is dead, it’s hard to know what is really true about active versus passive fund management. LÄS MER