Sökning: "marknadsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet marknadsvärdering.

 1. 1. Nyproduktion av bostäder – förstagångsvärdering och hantering av nedskrivningsindikationer –En studie av fyra kommunala fastighetsbolags tillämpning av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gårdh; Karolina Zirlyte; [2018-06-19]
  Nyckelord :Förstagångsvärdering; nedskrivning; redovisningsprinciper; marknadsvärdering; förvaltningsfastigheter; kommunala fastighetsbolag; externredovisning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens bostadsbrist i Sverige ställer krav på att allmännyttan, kommunala fastighetsbolag, ska bygga fler bostäder. Bolagen som använder regelverket K3 stöter dock på problem vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. LÄS MER

 2. 2. Styrande faktorer och aktiemarknadens påverkan på finansiering inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ida Ackehed; Elias Molin Olsson; [2018]
  Nyckelord :IT-companies; capital structure; Market Timing; market value; financial decisions; leverage; investments; IT-branschen; kapitalstruktur; Market timing; marknadsvärdering; finansieringsbeslut; skuldsättningsgrad; kapitalplacering;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine the possible relationship between patterns on the stock market and the capital structure of IT-companies. Furthermore, the study attempts to contribute a deeper understanding of the ways Chief Financial Officers (CFO) and Chief Executive Officers (CEO) handle aspects pertaining to levels of debt, solidity, the market when making investment decisions and factors that influence a company´s value. LÄS MER

 3. 3. Är hållbara företag även ekonomiskt hållbara? : En studie av medelstora och stora Svenska börsnoterade företag 2008-2012

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Rehnborg; Katarina Svantesson; [2016]
  Nyckelord :CSR; ESG; sustainable business; sustainable business and risk; sustainable economy; CSR; ESG; hållbart företag; hållbart företagande och risk; ekonomiskt hållbart;

  Sammanfattning : This study analyses medium and large sized companies on the Swedish stock market OMX to see if the sustainable companies perform better when it comes to being economically sustainable. It also analyses if there are any differences between the medium and large sized sustainable companies on this point. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar företags sannolikhet att bli förvärvade? : Identifikationsfaktorer vid förvärvsaffärer på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Nylin; Theodor Rolder; [2014]
  Nyckelord :Mergers Acquisitions; företagsförvärv; uppköp; förvärvssannolikhet; finansiella nyckeltal; ägarstruktur; effektiva marknadshypotesen.;

  Sammanfattning : De höga beloppen och den växande populariteten associerade med företagsförvärv har lett till många försök inom forskningen att förutsäga vilka företag som blir förvärvade. Denna studie ämnar undersöka förvärvsmarknaden på Nasdaq OMX Nordic under tidsperioden 2002-2011. LÄS MER

 5. 5. En guide för tillvägagångssätt inför fastighetsinvestering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :David Hörgerud; Karin Svensson; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsekonomi; fastighetsinvestering; fastighetspaketering; företagsekonomi; driftnettokalkyl; fastighetsanalys; värderingsmetod; ortsprismetod; värderingsmetod; avkastningskrav; investeringskalkyl; driftnetto;

  Sammanfattning : SammanfattningResultatet visar att ortsprismetoden är den vanligaste värderingsmetoden samt att avkastningskravet är det viktigaste för en investerare. Investeringsbedömningsprocessen visas i en stegmodell där avkastningskravet först måste bestämmas. LÄS MER