Sökning: "Johan Englin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Englin.

  1. 1. Historieundervisningens förändring : En studie av målen i 1994 års kursplan och 2011 års ämnesplan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation;

    Författare :Maria Lindström; Johan Englin; [2011]
    Nyckelord :Kursplan; ämnesplan; ämnesdidaktik; historia;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den gamla kursplanen i historia från 1994 skiljer sig från den nya ämnesplanen i historia från 2011.Metoden för uppsatsen är en dokumentanalys av styrdokumenten: Kursplanen från 1994 och Ämnesplanen skriven 2011 samt att koppla detta till relevant historiedidaktisk litteratur. LÄS MER