Sökning: "Johanna Bergh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Bergh.

 1. 1. Egenvårdsråd vid cytostatikabehandling : En jämförande studie mellan öppenvård och slutenvård

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Bergh; Claes Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; information; cancer; cytostatikabehandling; onkologi; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning personer med cancersjukdom har erhållit egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling - en jämförande studie mellan öppen- och slutenvård. Bakgrund: Personer med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling skall erhålla information om eventuella biverkningar och hur dessa kan lindras och förebyggas dvs. LÄS MER

 2. 2. Att växa upp med fostersyskon : En studie om upplevelsen av att växa upp med fostersyskon som biologiskt barn i ett familjehem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Bettina Eriksson; Johanna Bergh; [2016]
  Nyckelord :Family home; biological child; family home placement child; foster sibling; familjehem; biologiska barn; familjehemsplacerat barn; fostersyskon;

  Sammanfattning : Titel: Att växa upp med fostersyskon– en studie om upplevelsen av att växa upp med fostersyskon som biologiskt barn i ett familjehem.Författare: Bettina Eriksson och Johanna BerghSyftet med den här studien var att undersöka de biologiska barnens upplevelser av att växt upp med fostersyskon, vilken inverkan det haft på deras liv och hur det har påverkat relationerna inom familjen. LÄS MER

 3. 3. Efterinjektering i Hallandsåstunneln. Analys av data från efterinjektering med cement och silica sol i den oinklädda delen av tunneln.

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Åsa Bergh; Anna-Johanna Ekström; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER