Sökning: "Jonas Karlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonas Karlberg.

 1. 1. Det är dags att få ordning på torpet : En kvalitativ fallstudie om retorik och kriskommunikation på Transportstyrelsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :John Stenberg; Markus Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Retorik; kriskommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : The study is based on the IT scandal at the Transport Agency, which began in 2015. The agency decided to outsource parts of its operations to the international IT company IBM, which in turn used several subcontractors based in other European countries. LÄS MER

 2. 2. Ett dammigt dokument eller en del av vardagen? En undersökning om personalens uppfattningar av etiska riktlinjer i ett tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jonas Faxerin Barkman; Petra Karlberg; [2008]
  Nyckelord :företagsetik; etiska riktlinjer; etik; upplevelse; uppfattning;

  Sammanfattning : Förväntningarna på företagens etik har ökat från allmänheten under de senaste åren. För att överleva behöver företag ett utbyte med intressenter, genom att bland annat införa etiska riktlinjer kan företaget leva upp till intressenternas önskemål. LÄS MER

 3. 3. Kreditbedömning av små aktiebolag : Revisionens betydelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Lars Peter Eriksson; Alexandros Kouvatsos; Kristoffer Karlberg; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt EG: s fjärde bolagsdirektiv får medlemsländerna ge dispens ifrån revisionsplikt till företag i en viss storleksordning. Undantaget utnyttjas av majoriteten av EU-länderna. Sverige har däremot valt att inte utnyttja detta undantag genom att tillämpa samma redovisningsmässiga krav på alla typer av aktiebolag. LÄS MER