Sökning: "Jonatan Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jonatan Gustafsson.

 1. 1. Hantering av orderspecifika komponenter : En fallstudie utförd vid ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonas Carrevik; Jonatan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; wastes; customer order driven production; production strategy; Värdeflödesanalys; slöseri; kundorderstyrning; produktionsstrategi;

  Sammanfattning : Purpose– The purpose with the study is to with help of value stream mapping identify problem areas and wastes connected to the handling of order specific components. To be able to answer the purpose the following two research questions was formulated. LÄS MER

 2. 2. Empirical evidence of stock return predictability using macroeconomic variables

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jonatan Gustafsson; Carl Ferm; [2018]
  Nyckelord :Granger Causality; Predictive Regressions; Trading Strategies; Macroeconomic Variables; Repo Rate;

  Sammanfattning : We investigate whether macroeconomic variables can predict returns of the OMXS30 index in the short run, and if an investor can generate abnormal profits from using the variables with significant predictive power. Granger causality tests, along with a predictive OLS regression framework show that the first difference of the repo rate and the log difference in exchange rates significantly Granger cause stock returns on the Swedish market. LÄS MER

 3. 3. Effekten av företagsnamnets begynnelsebokstav : En studie om ”alphabetic bias” på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Gustafsson; Linus Krusing; [2017]
  Nyckelord :alphabetic bias; breadth of ownership; Tobins Q; investment saving account; market capitalization; alphabetic bias; breadth of ownership; Tobins Q; investeringssparkonto; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Vi undersöker i denna uppsats om det finns “alphabetic bias” på Stockholmsbörsen. Praxis inom finans är att aktielistor visas i alfabetisk ordning. Studien undersöker om det finns något samband mellan Tobins Q och företagsnamnets placering i den alfabetiska ordningen. LÄS MER

 4. 4. Utveckling inom Augmented Reality med Unity

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Björnander; Måns Gezelius; Emil Gustafsson; Raymond Leow; Joakim Lidstedt; Ludvig Noring; Nils Petersson; Jonatan Pålsson; Mikael Ångman; [2016]
  Nyckelord :Unity; Augmented Reality; AR; SEMAT Kernel ALPHA; agil utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att behandla frågeställningar utifrån projektet, vars mål är att utveckla ett Augmented Reality-ramverk för att skapa värde för en kund, BioOptico.Punkter som programmeringsmiljön Unitys lämplighet vid utveckling av mobila AR-applikationer, hur BioVision kan implementeras så att det ger värde för BioOptico, vilka erfarenheter som kan dokumenteras efter arbetet med projektet och vilket stöd SEMAT Kernel ALPHA ger för det här projektet behandlas i den här rapporten. LÄS MER

 5. 5. Optimering av smidesgeometri för P-fläns på bakre turbinstativ (TEC)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredric Gustafsson; Jonatan Ulldal; [2012]
  Nyckelord :Optimering; Six Sigma; Tillverkning; Fläns; Analys;

  Sammanfattning : This thesis work has been performed at Volvo Aero Corporation in Trollhättan, at the department of “hot structures” involving aircraft engine GP7000. The purpose with the study was to investigate the possibility to reduce size of the forging of flanges on the rear turbine frame when purchasing. LÄS MER