Sökning: "re-used material"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden re-used material.

 1. 1. Reverse Logistics Management in Construction : A multiple case study examining the effect of organisational size

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jonatan Gustafsson; Linnea Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reverse logistics; construction management; organisational size; re-used material; waste management;

  Sammanfattning : Background: Increasing awareness for the environmental impact, governments and higher authorities has in the past years issued regulations for waste creation and management, creating a need for new practices and policies on how used material is handled. Reversed logistics could simply be described as the process of ensuring value creation spanning over the entire life cycle. LÄS MER

 2. 2. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 3. 3. Plastex slöserier : En undersökning i syfte att kartlägga och reducera kostnader relaterade till slöserier på ett företag som tillverkar plastprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Hollström; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Production Design; Mapping; Lean; Plastic; Extrusion; Re-use; Recycle; Sorting; Waste; Sustainable Development; Civilingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Lean; Plast; Extrudering; Strängsprutning; Återanvändning; Återvinning; Sortering; Spill; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Plastex är ett företag med 20 anställda i Skellefteå som tillverkar strängsprutade plastprodukter. I dagsläget försöker de återanvända och återvinna plaster så mycket de kan, men möter svårigheter i återanvändningen eftersom blandprocessen mellan nytt och återvunnet material är komplicerad. LÄS MER

 4. 4. Varför slänger vi hela saker? - En studie om människors resonemang kring försäljning, återbruk och slängande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Thornander; [2018]
  Nyckelord :Avfall; beteende; cirkulär; ekonomi; återbruk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In a circular economy all materials and resources should be used for as long as possible, therefore waste management is a crucial part. This study aims to map the reasons behind how people chose to handle things they no longer want. LÄS MER

 5. 5. Mesakalk – ett miljövänligt material eller skadligt avfall?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Bergström; [2016]
  Nyckelord :Mesa; miljölagstiftning; direktiv; lagstiftning; ansvarsfördelning; avfallshantering;

  Sammanfattning : Sweden is experiencing major problems with the management of waste from nearly every industry within the country. There is I big waste of waste materials which are placed in landfill when they have potential of being reused. Landfills usually leach contaminated water leading to the contamination of soils and watercourses. LÄS MER