Sökning: "Elias Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Elias Eriksson.

 1. 1. Controllerrollen inom privat och offentlig sektor : En kvalitativ studie med fokus på controllerns arbetssätt och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Grudin; Elias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Controller; offentlig sektor; privat sektor; New Public Management; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Controllers i olika verksamheter arbetar med frågor inom ekonomistyrning. Arbetsuppgifterna kan däremot vara diffusa och svåra att konstatera, speciellt då controllers idag existerar inom både den offentliga och privata sektorn. LÄS MER

 2. 2. Remote Work - Transitioning to Remote Work in Times of Crisis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elias Eriksson; Arpine Petrosian; [2020]
  Nyckelord :COVID-19; management; remote work; crisis;

  Sammanfattning : During times of crisis, such as when the world is going through a pandemic. Many companies get affected and need to change their way of working. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av Bofills båge : En undersökning av arkitektur och diskurs

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sjöborg Daniel; [2018]
  Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; postmodernism; modernism; pastisch; Bofills båge; Stockholm; Södra station; Michel Foucault; Norman Fairclough; Thomas A. Markus; Deborah Cameron; Eva Eriksson; Elias Cornell; Ernst Brunner; Bengt Lagerkvist;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskurs kring det postmoderna byggnadskomplexet Bofills båge på Södermalm i Stockholm, som uppfördes mellan 1989 och 1992. Med utgångspunkt i teorier om kritisk diskursanalys undersöks utsagor i tre artiklar och ett TV-inslag som behandlar projektet, samt det sammanhang som utsagorna och projektet befann sig i. LÄS MER

 4. 4. Den perfekta filmlystern : En kvalitativ studie i kopplingen mellan stereotyper och porträttering av hy i amerikanska filmer i high school-miljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sandra Eriksson; Elias Åström; [2018]
  Nyckelord :Hy. Smink. Skönhetsideal. Carrie. I Love You; Beth Cooper. Fokusgrupper. High school-filmer. Stereotyper.;

  Sammanfattning : Imperfektioner i skådespelares hy upplever vi sällan visas inom film och medier relaterade till film. Många gånger i film tycks hy användas för att gestalta olika stereotyper. LÄS MER

 5. 5. Digital kontroll som lösning när stigmatiseringen av alkoholism skapar hinder för att tillfriskna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jesseca Eriksson; [2017]
  Nyckelord :beroendevård; digitala vårdverktyg; digital kontroll; stigma; alkoholism; addiction; digital care; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digital teknik inom beroendevården och användarnas upplevelser av dessa är ett relativt outforskat område och då stigmatisering av substansberoende, i detta fallet alkoholism, utgör ett hinder för individer att både söka hjälp och upprätthålla en nykterhet. Denna studie syftar till att undersöka vilken roll det digitala vårdverktyget TripleA fyller i åtta användares liv i relation till deras missbruk och/eller beroende samt vilken funktion digitala kontrollmedel kan fylla i svensk beroendevård. LÄS MER