Sökning: "akupressur sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden akupressur sömn.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att främja patienters sömnkvalitet på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Pernilla Larsson; Jonna Åred; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; sömnkvalitet; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic need in humans and in critical illness, the need for sleep increases even further. Sleep deprivation can lead to mental and physical complications, which can result in prolonged recovery and intensive care time. Previous research has shown that intensive care patients do not get enough sleep and rest. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att främja nattsömn på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Beukelmann; Clara Ljung; [2020]
  Nyckelord :Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; Patienter; Sjukhus; Sömn; Sömnkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett basalt behov och krävs för människors överlevnad och välmående. Patienter som vårdas på sjukhus upplever ofta att deras sömn och sömnkvalitet blir negativt påverkad. Detta på grund av befinnandet av en ny miljö och att miljöfaktorer som ljus och ljud inte är optimalt utformade för att främja sömn. LÄS MER

 3. 3. Att främja sömn hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linn Östlund; Tove Jäfvert Öhrman; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Sleep; Nurs; Intervention; Sleep disorders; Sömn; Demenssjukdom; Sömnstörningar; Omvårdnad; Intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen är ett av människans viktigaste basala behov och är en förutsättning för kroppens återhämtning. Hos personer med demenssjukdom råder hög förekomst av sömnstörningar, vilket kan leda till negativa konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sömnen hos äldre personer på vårdboenden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabella Ivarsson; Malin Millom; [2016]
  Nyckelord :Sömn; äldre; sömnstörning; vårdboende; fysisk aktivitet; beröring; egna strategier;

  Sammanfattning : Sömnstörningar hos äldre personer på vårdboenden är vanligt förekommande. Störd sömn leder till en försämrad livskvalitet och konsekvenser inkluderar försämrad kognitiv förmåga och förhöjda symtom av ångest och depression. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som minskar sömnstörningar hos IVA-patienter – en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Andrea Leitzig; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte: Att beskriva hur sömnstörningar hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA-patienter) uppstår och vilka omvårdnadsåtgärder som kan förbättra IVA-patienternas sömn. Bakgrund: Tidigare forskning visar att IVA-patienter frekvent drabbas av sömnbrist vilket kan leda till fysiska samt psykiska konsekvenser i form av cirkulatorisk påverkan, försämrad sårläkning eller förvirring med ångesttillstånd. LÄS MER