Sökning: "Julia Västlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Västlund.

  1. 1. FÖRÄLDRARS KAMP MELLAN LIDANDE OCH VÄLBEFINNANDE : - En litteraturstudie om föräldrar som lever med ett cancersjukt barn

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Jenny Johansson; Julia Västlund; [2012]
    Nyckelord :Barncancer; föräldrar; självbiografier; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas många föräldrar av stor sorg när deras barn får obotlig cancer. Föräldrarna glömmer sina egna behov och prioriterar istället barnets, vilket kan leda till en psykisk ohälsa hos föräldrarna. LÄS MER