Sökning: "KOREAKRIGET"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet KOREAKRIGET.

 1. 1. Sjömineringar – Offensiva och defensiva angelägenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Castex; strategic manoeuvre; offensiv; defensiv; minkrig; Koreakriget; Operation Starvation;

  Sammanfattning : The sea mine has shown that it is an effective weapon during numerous wars and conflicts over the course of history, including operations against the Japanese Empire during World War II and during the Korean War. Yet, despite its proven potency, the sea mine is often neglected or even forgotten. LÄS MER

 2. 2. Hotfull fiende eller jämlik granne? : En jämförande diskursanalys av rapporteringen om Nordkorea i New York Times och China Daily under december 2014 och mars 2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Petra Holmberg; Katharina Ekberg; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; China Daily; Sony cyberattacken; kärnvapen; New York Times; Nordkorea;

  Sammanfattning : Studien består av en jämförande diskursanalys av hur tidningarna New York Times och China Daily under december 2014 och mars 2016 rapporterat om Nordkorea. De två tidsperioderna valdes av anledningen att det under 2014 skedde en uppmärksammad cyberattack mot Sony i USA som Nordkorea anklagades för och att kärnvapenfrågan under 2016 blivit mycket aktuell. LÄS MER

 3. 3. Handel med förhinder -En studie avseende Sveriges handelsförbindelser med Kina respektive Japan under 1950-talet (1949-1961)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Edwardsson; [2016]
  Nyckelord :Handel Sverige Japan Kina 1950-talet Institutionella förutsättningar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens bidrag till forskningen är att ingående beskriva hur handeln mellan Sverige och Kina respektive Japan utvecklades under 1950-talet (1949-1961) och framförallt beskriva hur de institutionella förutsättningarna, dvs. formella och informella spelregler och väsentliga händelser kom att påverka handeln. LÄS MER

 4. 4. Luftoperativ kontroll i Koreakriget : En undersökning av Koreakriget mot en luftmaktsteoretisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Martin Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Luftoperativ kontroll; Luftöverlägsenhet; Warden; Korea;

  Sammanfattning : Luftoperativ kontroll är något som förespråkas av de allra flesta om inte alla luftmaktsteoretiker genom tiderna. Luftoperativ kontroll delas in i fördelaktigt luftläge, luftöverlägsenhet samt luftherravälde. Luftöverlägsenhet är den grad av luftoperativ kontroll som förespråkas mest frekvent av luftmaktsteoretiker. LÄS MER

 5. 5. Först bugar vi, sedan krigar vi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sandra Henningsson; Agnes Andrén; [2013]
  Nyckelord :Kultur; Sydkorea; Konfucianism; Kommunikation; Communities; Marknadsföring;

  Sammanfattning : När företag ska marknadsföra sig i ett land med en skild kultur kan det utvecklas till enkomplex process om de inte är bekanta och har förståelse för den andra kulturen. Sydkoreahar länge sammankopplats med Koreakriget och Nordkoreas maktspel och har betraktas iskuggan av dess historia. LÄS MER