Sökning: "Kashif Nisar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kashif Nisar.

  1. 1. DC to DC converter for smart dust

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikTekniska högskolan

    Författare :Kashif Nisar; [2012]
    Nyckelord :Comparator; DC to DC converter; PWM; Op-amp; Voltage regulator;

    Sammanfattning : This work describes the implementation of DC to DC converter for Smart Dust in 65 nm CMOS technology. The purpose of a DC to DC converter is to convert a battery voltage of 1 Vto a lower voltage of 0.5 V used by the processor. LÄS MER