Sökning: "Sandra Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Sandra Hansson.

 1. 1. Delikatessdisken - En observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sandra Näsholm; Linnea Hansson; [2023]
  Nyckelord :Delikatessdisken; måltidsrum; konsumtionsmiljö; FAMM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delikatessdisken har utvecklats under många år och var först en del av torghandel. På grund av hygien och tillgänglighet har handelsplatsen därefter tagit sin plats i saluhallar och sedan även i matvarubutiker. I delikatessdisken kan man hitta produkter som kött, fisk, grönsaker och mejerier. LÄS MER

 2. 2. Särbegåvning i mellanstadiets matematikundervisning : En litteraturstudie om gynnsamma undervisningsmetoder och strategier för särbegåvade elevers kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Jakob Florhed; Sandra Hansson; [2022]
  Nyckelord :Särbegåvning; särbegåvade elever; undervisningsstrategier; undervisningsmetoder; grundskola; matematik; lärarperspektiv; elevperspektiv; varierad undervisning; autentiska uppgifter; utmanande uppgifter; elevgruppering; lärare- och elevrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur lärare hanterar och bemöter särbegåvning i mellanstadiets matematikundervisning. Frågeställningarna i denna studie var således: (1) Vilka undervisningsmetoder och strategier anser lärare vara mest gynnsamma för särbegåvade elever i undervisningen? Och (2) vilka undervisningsmetoder och strategier anser särbegåvade elever vara mest gynnsamma för deras kunskapsutveckling? I denna systematiska litteraturstudie har vi använt oss av databaserna ERIC och Scopus för att samla in relevant data kring lärare och särbegåvade elevers perspektiv på undervisning. LÄS MER

 3. 3. “Vi lever ju i en digital värld” : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :nezaket dagli; sandra norrman hansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Vi ska jobba med det som fungerar bra och stärka det” : En kvalitativ studie om det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet i skolan utifrån skolkuratorers perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Elisabet Hansson; Sandra Rydin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledares berättelser kring vägledning med NPF-diagnostiserade gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sandra Hansson; Madeleine Blomkvist; [2021]
  Nyckelord :neurodevelopmental disorders; guidance couseling; special knowledge; highschool; neuropsykiatriska funktionsvariationer; vägledning; specialkompetens; gymnasieskola; studie- och yrkesvägledarelkompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur studie- och yrkesvägledare, som saknar sakkunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), upplever att vägleda elever med dessa diagnoser på gymnasieskolor. Vi har ämnat ta reda på hur studie- och yrkesvägledare bemöter elevernas behov, samt förbereder eleverna inför framtida studie- och yrkesval. LÄS MER