Sökning: "berikning"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet berikning.

 1. 1. Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annelie Norrman; Jaana Nyman; [2021-08-05]
  Nyckelord :särskilt begåvade; acceleration; berikning; coachning; elevers upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractSpecialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en platsdär alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en för långsam arbetstakt och behöver vänta in sina klasskamrater då de skulle kunna få arbeta snabbare och nå längre kunskapsmässigt (Kullander, 2014). LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två verktygsbaserade berikningar för gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Marie Ebbestad; [2021]
  Nyckelord :Sapajus xanthosternos; kapucin; berikning; bevarande; verktygsanvändning; djurpark;

  Sammanfattning : Golden-bellied capuchins (Sapajus xanthosternos) are small primates from Brazil known for their tool use abilities. They are an explorative species and are capable of several types of tool use. LÄS MER

 3. 3. Livspusslet i en tid av gränslöshet : Digitalisering och samspelet mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Olsson; Agnes Wandebäck; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Distansarbete; Gränslöshet; Balans; Berikning; Konflikt;

  Sammanfattning : Ett intresse för frågor kopplade till det ständigt aktuella “livspusslet” förde oss in på hur villkoren och förutsättningarna på arbetsmarknaden har förändrat vårt arbetssätt till följd av digitalisering och teknologisk utveckling. Digitala hjälpmedel har resulterat i att medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter oberoende tid och rum, ett fenomen som benämns gränslöshet. LÄS MER

 4. 4. Hur individanpassas undervisningen för de starka eleverna i matematik? En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :jenifer Fallström; Sara Berggren; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; Berikning; Coachning och Sociokulturella perspektivet; Särskilt begåvad elev; Högpresterande elev; Differentierad undervisning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig och meningsfull utbildning. Det innebär att varje elev, oavsett fallenhet eller svårighet i undervisning har rätt till vägledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Jag har inga riktlinjer för hur jag ska differentiera undervisningen för högpresterande elever : en kvalitativ analys om hur högpresterande och begåvade elever identifieras och hur undervisningen differentieras för dessa elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Hidgård; Elin Welander; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; begåvade; berikning; coachning; differentiering; högpresterande; identifiering; matematik; nivågruppering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Utifrån Skollagen (Utbildningsdepartementet 3 kap. 2§) har alla elever rätt till att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt den tidigare forskningen (Pettersson, 2011: 219) och den insamlade empirin framgår det att skolorna fokuserar på eleverna som ej når kunskapsmålen. LÄS MER