Sökning: "Kassaflödesanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Kassaflödesanalys.

 1. 1. Asset-Backed Securitization of Chinese PPP Projects : Operating Mechanism and Current Difficulties

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Xiaokuan Li; [2019]
  Nyckelord :Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Credit Enhancement; legal practice; Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Kreditförbättring; juridisk praxis;

  Sammanfattning : Under the background that China's economy has entered the new normal, de-leveraging, structural adjustment, and resolution of various risks have become an essential part of macro-control. The unique advantages of PPP asset securitization make this tool widely recognized and respected by the government, enterprises, and investors. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar en fastighetsinvestering i Sverige och i Spanien

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Lina Eklöv; [2018]
  Nyckelord :property investment; rental property; Spain; Sweden; market; investments; fastighetsinvestering; hyresfastighet; Spanien; Sverige; marknad; investeringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar ett investeringsbeslut på den svenska samt den spanska fastighetsmarknaden med hänsyn till ekonomi, juridik, fysiska egenskaper och läge samt finansiering. För att  bedöma den ekonomiska lönsamheten kommer vi att göra en kassaflödesanalys för en utvald hyresfastighet på respektive marknad. LÄS MER

 3. 3. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhetsanalys i ett småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Johansson; Matilda Olsén; [2018]
  Nyckelord :Lönsamhet; småföretag; nyckeltal; kassaflödesanalys; årsredovisning; verksamhetsstyrning i;

  Sammanfattning : Inledning Anläggarna i Kalmar AB är ett småföretag inom mark- och anläggningsbranschen som vill utvecklas och skapa en bättre lönsamhet. De är 18 anställda i aktiebolaget varav tre ingår i ledningen, en är administratör- och ekonomiansvarig och de resterande 14 är anläggningsarbetare. LÄS MER

 5. 5. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER