Sökning: "Kristoffer Blomqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristoffer Blomqvist.

 1. 1. The Relative Performance of Conditional Volatility Models - An Empirical Evaluation on the Nordic Equity Markets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Blomqvist; [2014]
  Nyckelord :Volatility components; forecasting; long-run volatility effects; explanatory power; conditional volatility; Business and Economics;

  Sammanfattning : By regressing volatility series of equity returns on macroeconomic variables using data from the Nordic countries, three conditional volatility models are evaluated on their ability to capture effects of long-run volatility shocks. In addition, the same models' short-run forecasting performance is tested by employing a rolling window approach. LÄS MER

 2. 2. Volatility Patterns and Idiosyncratic Risk on the Swedish Stock Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Blomqvist; [2013]
  Nyckelord :Idiosyncratic volatility; volatility decomposition; stock market volatility; predictive power; industry volatility; Business and Economics;

  Sammanfattning : Using the methodology introduced by Campbell et al. (2001), we decompose and evaluate the historical volatility patterns of the Swedish stock market in the time period 1985 - 2012. LÄS MER

 3. 3. Investera i vin som alternativ tillgång? - En avkastningsanalys av franska investeringsviner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Blomqvist; Robert Svensson; [2012]
  Nyckelord :diversifiering; Alternativa investeringar; överavkastningar; Jensens alfa; Sharpekvot.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Investera i vin som alternativ tillgång? - En avkastningsanalys av franska investeringsviner Seminariedatum: 2012-08-28 Kurs: NEKH01 – Kandidatuppsats Författare: Kristoffer Blomqvist and Robert Svensson Handledare: Erik Norrman Nyckelord: Alternativa investeringar, diversifiering, överavkastningar, Jensens alfa, Sharpekvot. Syfte: Syftet med studien är att analysera en vinportföljs möjligheter till överavkastningar i jämförelse med ett marknadsindex samt utforska portföljens diversifieringskvaliteter. LÄS MER