Sökning: "Kultursort"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kultursort.

  1. 1. Kan odlad mångfald bidra till kulinarisk mångfald?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Sofia Lundvall; Moa Ekman; [2018]
    Nyckelord :Gastronomisk potential; Kultursort; Kålrot; Influencer; Sensorisk profilering.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER