Sökning: "Lång dags färd mot natt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lång dags färd mot natt.

 1. 1. Och ge oss en lång dags färd mot natt! : En biografisk jämförelse mellan Lars Noréns Och ge oss skuggorna och Eugene O´Neills Lång dags färd mot natt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Mikael Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Eugene O’Neill; Lars Norén; Long day´s journey; Och ge oss skuggorna; biography;

  Sammanfattning : The main subject for this paper is to compare Eugene O’Neill’s play Long day’s journey into night with the Swedish playwright Lars Norén´s Och ge oss skuggorna. Norén´s play is based on a biographical material from O’Neill’s life; therefore I will also compare the play with two biographical analyses on O’Neill. LÄS MER

 2. 2. Lång dags färd mot natt och Natten är dagens mor : En komparativ studie och analys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Maria Strömquist; [2006]
  Nyckelord :O Neill; Norén; Lång dags färd mot natt; Natten är dagens mor; genusperspektiv; queert läckage; heteronormativitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to compare and analyze Eugene O’Neill’s play Long Day’s Journey into Night with Lars Noréns Natten är dagens mor (Night is Mother to the Day). The gender and power structures, as well as the characters in the two plays are analyzed. LÄS MER