Sökning: "Marie Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Marie Lindqvist.

 1. 1. Förälder till person med funktionsnedsättning - Erfarenheter av barnets övergång till vuxen utifrån ett sjukvårdsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Klara Lindahl; Marie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; Förälder; Närståendeomsorg; Omvårdnad; Vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning tar ett stort ansvar i sina barns liv. Detta medför fysiska, känslomässiga och sociala restriktioner med ökad risk för ohälsa som konsekvens. Tiden då barnet blir vuxet innebär en förändring för hela familjen. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta i arbetet för att förebygga trycksår : en beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Ångström; Emanuel Lööf Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Pressure ulcer; nursing care; prevention; methods; Trycksår; Omvårdnad; Prevention och Metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppstår som en komplikation av vård, behandling och sjukdom varvid dessa kan uppkomma redan efter 60 minuter. Förekomsten av trycksår år 2016 ligger på 13,4 % i medelvärde över hela Sverige, vilket i jämförelse med 2015 enbart är en sänkning med 0,2%. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens strategier vid förflyttning av patient prehospitalt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Johansson; Maria Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering och dess effekter på marknaden : En kvantitativ studie om GRI-användande företag i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Glad; Marie Lindqvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är idag ett högst aktuellt begrepp då världen står inför stora utmaningar. Företag anses ha ett stort ansvar när det kommer till dessa utmaningar och förväntas inte enbart sträva efter vinstmaximering utan de förväntas även ta ansvar för sin omgivning. LÄS MER

 5. 5. Synonym till ordet kryptisk: jag fattar ingenting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Denise Lindqvist; [2013-02-11]
  Nyckelord :Sense-making approach; Uses- and gratifications; privatpersoner; Skatteverket; samhällsinformation; offentlig organisation; myndighet; semiotik;

  Sammanfattning : Titel: Synonym till ordet kryptisk: jag fattar ingentingFörfattare: Denise LindqvistUppdragsgivare: SkatteverketKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. JMG: Institutionen för journalistik,medier och kommunikation, Göteborgs Universitet.Termin: Höstterminen 2012Handledare: Marie GrusellAntal ord: 13. LÄS MER