Sökning: "Garage"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Garage.

 1. 1. PARKERINGSPLANERING FÖR NYA TYPER AV FORDON : Utformningsförslag inom Västerås stad zon 1 för parkering av nya miljövänliga transportmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stefan Thunberg; Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable parking; curbside; parking planning; traffic planning; bicycle; bicycle rack; autonomous driving; cargo bike; mobility management; Klimatet; miljövänliga; fordon; parkeringstal; cykel; lådcykel; elmopedbil; självkörande; utformning; parkering; bilpool; avlastningszoner; mobilitet; stadsplanering; framtiden; teknik; standardutformning; resa; garage; markparkering.;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to produce a design proposal of standard parkings for future environmentally friendly vehicles that can be used everywhere. It also submits a proposal for a part within Västerås city zone 1 where curbside car park can be replaced. LÄS MER

 2. 2. Ventilering av brännbara gaser vid batteribränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Gahm; [2021]
  Nyckelord :Lithium-ion batteries; thermal runaway; energy storage; battery storage; ventilation; explosion; explosion hazard.; Litiumjonbatterier; termisk rusning; energilager; batterilager; ventilation; explosion; explosionsrisk.;

  Sammanfattning : The use of lithium-ion batteries is something that is becoming more common in today’s society. They are found in a variety of electronic equipment such as mobile phones, laptops and tools. Several incidents have been reported due to lithium-ion batteries ending up in a state called thermal runaway. LÄS MER

 3. 3. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER

 4. 4. Förstärkning av plattgrundläggning vid påbyggnad

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Markus Koivisto; Thomas Barthélemy; [2021]
  Nyckelord :spread footing; superstructure; adhesion; strengthening; pelarfundament; påbyggnad; vidhäftning; förstärkningsåtgärder;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen och urbaniseringsprocessen gör att fler bostäder och andra byggnader måste uppföras i städerna. Stadsförtätning är en planeringsstrategi där påbyggnad av befintliga byggnader är en lösning. LÄS MER

 5. 5. Realiseringen av en mobilitetshubb : Hur en fastighetsutvecklares affärsvärde påverkas av investeringen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sandra Fiedorowicz; Elin Ziegler [email protected]; [2021]
  Nyckelord :Mobility hub; property developer; business value; mobility; investment cost; Mobilitetshubb; fastighetsutvecklare; affärsvärde; mobilitet; investeringskostnad;

  Sammanfattning : I samhället pågår en trendförflyttning som innebär; ett ökat antal elektrifierade och energieffektivare fordon, ökad förnybar energi och utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle. Anledningen till trendförflyttningens aktualitet är en kombination av att urbaniseringen fortsatt ökar och att transportsektorns utsläppsnivåer måste minska för att nå klimatmålen till år 2030. LÄS MER