Sökning: "familjerelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet familjerelationer.

 1. 1. ADHD & Kriminalitet : En kvalitativ studie om sambandet mellan ADHD och Kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Momodou Drammeh; Amal Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: ADHD; ungdomskriminalitet; insatser; antisocialt beteende; riskfaktorer; relationsskapande; samverkan;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett stort och nutida samhällsproblem, enligt forskning kan ungdomar med ADHD ha en ökad risk att begå kriminella handlingar. Av den anledningen har vi valt att studera unga före detta kriminella med en ADHD-diagnos för att få en ökad kunskap och förståelse kring sambandet ADHD och kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Resilience-building interventions in A refugee camp : A qualitative study  on the circumstances and interventions that promotes children's mental well-being in the context of a refugee camp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ahmadullah Hakimy; [2023]
  Nyckelord :Refugee Children; refugee Camp; Al Zaatari refugee camp; Resilience-building interventions; Jordan;

  Sammanfattning : Abstract      Refugee children living in refugee camps are a vulnerable population at a high risk of developing mental health problems, behavioural issues, and being exposed to violence or trauma. However, not all children that experience these stressors of displacement develop negative outcomes. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat sviktar : Upplevelsen av att leva med diagnosen hjärtsvikt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Gunilla Engström; Eva-Marie Azalevie; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en sekundär sjukdom till följd av ohälsa i hjärtat och drabbar ungefär två procent av svenska befolkningen, därmed anses det vara en folksjukdom. En hjärtsviktsdiagnos inverkar på patientens liv i olika grader och kan leda till förändring med försämrad livskvalité. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenhet och upplevelse av att ha ett barn som får palliativ vård: En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Carlsén; Johanna Axelsson; [2023]
  Nyckelord :end-of-life care; parents experiences; parents perceptions; pediatric palliative care; vård i livets slutskede; föräldrars erfarenheter; föräldrars upplevelse; pediatrisk palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is a collaboration between several different professions with relatives and patients as a central point. Children need individualized care where the needs are based on the child’s situation. Nursing care includes the person from the time the person is born until they die. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att vara förälder till ett barn med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma De Vylder; Aisha Fofana; [2023]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; upplevelser; familjecentrerad vård; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en betydande dödsorsak bland barn i höginkomstländer och i Sverige insjuknar omkring 350 barn varje år. För föräldrarna till barnen innebär det en rad olika påfrestningar och utmaningar. LÄS MER