Sökning: "pediatrisk palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden pediatrisk palliativ vård.

 1. 1. VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Blixt; Emma Kajbic; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn i livets slutskede; hanterbarhet; pediatrisk palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. LÄS MER

 2. 2. Bemötande som en del av den pediatriska palliativa vården : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser och önskemål av bemötandet inom den palliativa vården för barn med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Blom; Sofia Soneborg; [2023]
  Nyckelord :“Palliative care”; “Neoplasm”; “Parents”; “Experience”; “Family-centered care”; “Palliativ vård”; “Cancer”; “Föräldrar”; “Upplevelser”; “Familjecentrerad omvårdnad”;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Årligen beräknas 8 miljoner barn i världen kräva specialiserad pediatrisk palliativ vård, där cancersjukdom utgör en stor del av fallen. För många föräldrar vars barn vårdas palliativt innebär situationen en stor påfrestning och kan resultera i stor livsförändring för familjen. LÄS MER

 3. 3. Familjecentrerad vård inom pediatrisk palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilma Sivgren; Jenny Lirfeldt; [2023]
  Nyckelord :Experience; Family centered care; Palliative care; Parent; Pediatric; Familjecentrerad vård; Föräldrar; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Pediatrisk palliativ vård är den del av hälso- och sjukvården som syftar till att vårda barn i livets slutskede. Föräldrar till dessa barn genomgår en period av lidande, stress och psykiska påfrestningar och är därför i behov av stöd från sjukvårdspersonalen. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av delaktighet inom pediatrisk palliativ vård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Liljegren Appelquist; Jessica Roos; [2023]
  Nyckelord :Participation; Parent; Pediatric palliative care; Person-centered care; Experiences; Delaktighet; Förälder; Pediatrisk palliativ vård; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund När ett barn är svårt sjuk kan pediatrisk palliativ vård vara en lämplig vårdform. Den palliativa vården fokuserar på att lindra när tillståndet inte går att vårda kurativt och bota och är en total omvårdnad av barnet och föräldrarna både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenhet och upplevelse av att ha ett barn som får palliativ vård: En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Carlsén; Johanna Axelsson; [2023]
  Nyckelord :end-of-life care; parents experiences; parents perceptions; pediatric palliative care; vård i livets slutskede; föräldrars erfarenheter; föräldrars upplevelse; pediatrisk palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is a collaboration between several different professions with relatives and patients as a central point. Children need individualized care where the needs are based on the child’s situation. Nursing care includes the person from the time the person is born until they die. LÄS MER