Sökning: "LSTM"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet LSTM.

 1. 1. Time series analysis and forecasting : Application to the Swedish Power Grid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Christian Fagerholm; [2019]
  Nyckelord :Time Series forecasting; ARIMA; SARIMA; Neural Network; RNN; Power grid; forecasting; smart grid;

  Sammanfattning : n the electrical power grid, the power load is not constant but continuouslychanging. This depends on many different factors, among which the habits of theconsumers, the yearly seasons and the hour of the day. The continuous change inenergy consumption requires the power grid to be flexible. LÄS MER

 2. 2. Sentiment Analysis of Nordic Languages

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Mårtensson; Jesper Holmblad; [2019]
  Nyckelord :Neural networks; LSTM; GRU; Keras; Sentiment analysis; Nordic languages;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of applying sentiment analysis to extract tonality of user reviews on the Nordic languages. Data processing is performed in the form of preprocessing through tokenization and padding. A model is built in a framework called Keras. LÄS MER

 3. 3. Emotion Classification with Natural Language Processing (Comparing BERT and Bi-Directional LSTM models for use with Twitter conversations)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Nathaniel Joselson; Rasmus Hallén; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We have constructed a novel neural network architecture called CWE-LSTM (concatenated word-emoji bidirectional long short-term memory) for classify- ing emotions in Twitter conversations. The architecture is based on a combina- tion of word and emoji embeddings with domain specificity in Twitter data. LÄS MER

 4. 4. Deep Imitation Learning on Spatio-Temporal Data with Multiple Adversarial Agents Applied on Soccer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Per Lindström; [2019]
  Nyckelord :imitation learning; soccer; trajectory; deep learning; lstm;

  Sammanfattning : Recently, the availability of high quality and high resolution spatio-temporal data has increased for many sports. This enabled deep analysis of player behaviour and game strategy. LÄS MER

 5. 5. Algoritmisk aktiehandel : Ett experiment i att förutsäga aktiemarknaden med hjälp av neurala nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Mellgren; [2019]
  Nyckelord :Neural networks; algorithmic stocktrading; stocks; stock trading; BI; IT; Information Technology; Neurala nätverk; Algoritmisk aktiehandel; Aktier; BI; Business Intelligence; Analytics; IT; Informations teknologi;

  Sammanfattning : Ursprungligen fungerade aktier som ett medel för företag att säkerställa finansiering för nya satsningar och investeringar.    Företag ställde ut aktiebrev som investerare köpte och till skillnad mot ett vanligt banklån behövde inte företagen betala tillbaka dessa aktier. LÄS MER