Sökning: "LSTM"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet LSTM.

 1. 1. Performance Analysis of Various Activation Functions Using LSTM Neural Network For Movie Recommendation Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Philip Song; André Brogärd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growth of importance and popularity of recommendations system has increased in many various areas. This thesis focuses on recommendation systems for movies. Recurrent neural networks using LSTM blocks have shown some success for movie recommendation systems. LÄS MER

 2. 2. BLE Beacon Based Indoor Positioning System in an Office Building using Machine Learning

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rohan Reddy Tirumalareddy; [2020]
  Nyckelord :Indoor Positioning System; Fingerprinting; Machine Learning; Bluetooth Low Energy;

  Sammanfattning : Context: Indoor positioning systems have become more widespread over the past decade, mainly due to devices such as Bluetooth Low Energy beacons which are low at cost and work effectively. The context of this thesis is to localize and help people navigate to the office equipment, meeting rooms, etc. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning for Anomaly Detection in Microwave Links : Challenges and Impact on Weather Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olof Engström; [2020]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Time Series; Forecasting; Weather Classification; Microwave Link; CNN; LSTM; Avvikelsedetektering; Tidsserier; Prognostisering; Väderklassificering; Mikrovågslänkar; faltningsnätverk; CNN; LSTM;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is receiving a great deal of attention in various fields of science and engineering due to its promising applications. In today’s society, weather classification models with high accuracy are of utmost importance. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of text classification techniques for log file classification

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Per Olin; [2020]
  Nyckelord :Text classification; machine learning; NLP; natural language processing; log file; doc2vec; CNN; LSTM; LSTM-CNN;

  Sammanfattning : System log files are filled with logged events, status codes, and other messages. By analyzing the log files, the systems current state can be determined, and find out if something during its execution went wrong. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning för klassificering av kundsupport-ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Max Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Text Classification; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory; Naturlig språkbehandling; Textklassificering; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory;

  Sammanfattning : Företag och organisationer som tillhandahåller kundsupport via e-post kommer över tid att samla på sig stora mängder textuella data. Tack vare kontinuerliga framsteg inom Machine Learning ökar ständigt möjligheterna att dra nytta av tidigare insamlat data för att effektivisera organisationens framtida supporthantering. LÄS MER