Sökning: "Lea Greim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lea Greim.

 1. 1. Läsvägar på en kommuns webbplats utifrån olika användarperspektiv. En språkvetenskaplig studie om begriplighet på Borås stads webbplats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Lea Greim; [2018-10-29]
  Nyckelord :Begriplighet på webben; läsvägar på webben; multimodalitet; användbarhetstest;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika användare lyckas hitta information på Borås stads webbplats utifrån deras läsvägar och åsikter. Syftet var även att se hur webbplatsen fungerar för användare med ett annat förstaspråk än svenska. LÄS MER

 2. 2. Användarupplevelsen på en hälsowebbplats : En user experience studie av Närhälsans webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lea Greim; Catharina Sauvolainen; [2017]
  Nyckelord :Användarupplevelse; Användbarhet; Contextual Inquiry; Enkät;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine the user experience of Narhalsan.se, the website of the regional public primary healthcare organisation, as well as forward suggestions on how different aspects on the website can be developed to improve the user experience. LÄS MER