Sökning: "Lean Office"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Lean Office.

 1. 1. Reducering av kundreklamationer på ett tillverkande företag med hjälp av lean- och produktionstekniska verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Adolfsson; Mattias Norelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kinnarps är ett företag som tillverkar kontorsmöbler samt tillhandahåller arbetsplatslösningar för kontor och offentliga miljöer. Vid avdelningen som examensarbetet utförs på paketeras bordsben manuellt och processen bidrar till ansenliga reklamationskostnader på grund av att fel bordsben paketeras och skickas till kund. LÄS MER

 2. 2. Design and implementation of an administration portal : A web application interface with focus on accessibility and usability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Sandberg; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; user interface design; user experience; universal design; web accessibility; information architecture; teknisk design; användargränssnitt; användarupplevelse; universell utformning; webbtillgänglighet; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The last few years, giant companies like Facebook and Google have taken over the publishing market by attracting both advertisers and users to their platforms. This has caused smaller news publishers to lose their influence and their independence in the industry. LÄS MER

 3. 3. Production Development : Layout Project at Lundqvist Trävaru AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Berglund; [2019]
  Nyckelord :Production Development; Prefabricated Building Kits; Layout Development; LEAN; Material Handling; Production Flow; Produktionsutveckling; Prefabricerade Byggsatser; Layoututveckling; LEAN; Materialhantering; Produktionsflöde;

  Sammanfattning : The purpose of the master thesis has been to examine the production system at the company Lundqvist Trävaru AB and use the gathered information to create a layout suggestion together with a couple of improvement ideas. The thesis is the final part of the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology (LTU). LÄS MER

 4. 4. Analys av Implementeringsmetoder för Lean Administration : En studie om slöserier och utmaningar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Christin Morberg; [2019]
  Nyckelord :Lean Administration; Lean Office; värdeflödesanalys; processkartläggning; effektivisering;

  Sammanfattning : This thesis is the final result of an investigation aimed at studying how Lean administration best can be implemented in an existing service company to standardize the processes they already have, as a result of a quality assurance and effectivization of the daily labor. The study took place in the autumn of 2018 at the case-company Deva Mecaneyes in Västerås where a value-stream-mapping has been mapped and analyzed. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad logistik med hjälp av BIM-projektering

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Farzaneh Mobasheri; Najma Mohamed; [2019]
  Nyckelord :BIM; BIM-design; Logistics; BEAst; Lean; Just In Time; Coclass; Vico Office; 4D; 5D; BIM; BIM-projektering; Logistik; BEAst; Lean; Just In Time; Coclass; Vico Office; 4D; 5D;

  Sammanfattning : Byggbranschens effektivitet beror på många faktorer, en av dem är logistik. Välplanerad logistik kan bland annat minska slöseri av tid och kostnader. Studier har tidigare visat att ineffektiv tidshantering i byggbranschen förekommer oftare än i branscher. LÄS MER