Sökning: "Lean Office"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Lean Office.

 1. 1. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 2. 2. Analys av Implementeringsmetoder för Lean Administration : En studie om slöserier och utmaningar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Christin Morberg; [2019]
  Nyckelord :Lean Administration; Lean Office; värdeflödesanalys; processkartläggning; effektivisering;

  Sammanfattning : This thesis is the final result of an investigation aimed at studying how Lean administration best can be implemented in an existing service company to standardize the processes they already have, as a result of a quality assurance and effectivization of the daily labor. The study took place in the autumn of 2018 at the case-company Deva Mecaneyes in Västerås where a value-stream-mapping has been mapped and analyzed. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av det interna informationsflödet inom Postnord Sverige ABs postkontor på Värmdö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elias Tobal; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; Information flow; Lean management; Motivation; Performance; Routines; 5S; standardization; TQM; Effektivitet; Informationsflöde; Lean management; Motivation; Prestation; Rutiner; 5S; Standardisering; TQM;

  Sammanfattning : Föreställ dig att du arbetar på en arbetsplats som har en brist på dokumenterad information. Information kommuniceras oftast genom dagliga informationsmöten, varav en del anställda inte kan delta på dessa möten på grund av att de är på tjänstgöring. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialhantering gällande plåtrullar i SSAB:s Stålhamn : En fallstudie på Oxelösunds Hamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Haider Almudhari; [2018]
  Nyckelord :Supply chain; Lean; coil; steel; harbor; Försörjningskedja; takkran; materialflöde; informationsflöde; automation; kommunikation; rulle; stål; hamn;

  Sammanfattning : Idag befinner sig produktionsföretag under konkurrenskraftiga och snabba förändringar i en global marknad. Det utmanar företag som jobbar med materialtillverkning och distributionsnät på en global nivå till att ständigt förbättra deras verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Continuous Improvement Processes, just a trend or a proven success-factor for organisations? The disparity between operational and office employees

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nico Kruppa; Maximilian Persson; [2018]
  Nyckelord :Continuous Improvement Processes; Lean Management; Six Sigma; Kaizen; Shopfloor Management; Trend; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background and Objectives: This research explored the possibility of organisations implementing the work of CIP for the right beneficial reason, or if the implementation was done because the subject is a trend. While CIP-methods are getting more and more popular, it remains in many cases unclear which concepts suit best to what organisation. LÄS MER