Sökning: "Lean Administration"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Lean Administration.

 1. 1. Analys av Implementeringsmetoder för Lean Administration : En studie om slöserier och utmaningar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Christin Morberg; [2019]
  Nyckelord :Lean Administration; Lean Office; värdeflödesanalys; processkartläggning; effektivisering;

  Sammanfattning : This thesis is the final result of an investigation aimed at studying how Lean administration best can be implemented in an existing service company to standardize the processes they already have, as a result of a quality assurance and effectivization of the daily labor. The study took place in the autumn of 2018 at the case-company Deva Mecaneyes in Västerås where a value-stream-mapping has been mapped and analyzed. LÄS MER

 2. 2. Effektiv avtalshantering i kommunal verksamhet : En fallstudie i hur digitalisering kan förenkla en avtalsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digitising; eliminate waste; improvement; improvement program; municipality; organisational change; processes; digitalisering; eliminera slöseri; förbättring; förbättringsprogram; kommun; organisationsförändring; processer;

  Sammanfattning : Det offentliga Sverige digitaliseras i en snabb takt och om fördelarna med den tekniska utvecklingen ska kunna tas tillvara krävs det tillgång till ett antal grundläggande funktioner. En viktig grundfunktion är möjligheten att på ett säkert sätt kunna identifiera användare av e-tjänster och att kunna kontrollera att elektroniskt underskrivna handlingar är äkta. LÄS MER

 3. 3. Ständiga förbättringar : Tillämpning av Lean Administration i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Gustafsson; Maria Östlund; [2018]
  Nyckelord :Lean; offentlig sektor; kommunala verksamheter; administration; tjänsteproduktion;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The concept of Lean Production comes from Toyota's way of building cars with higher quality and efficiency. The concept is that you want to create continuous improvements by rationalizing your work and trying to reduce waste. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser vid införandet av ett affärssystem : En jämförelseanalys av nutida och framtida läge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Simon Olofsson; Agnes Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :ERP-system; BPMN; Lean Administration; Information security; Information- and data quality; DEA.; Affärssystem; BPMN; Lean Administration; Informationssäkerhet; Informations- och datakvalitet; DEA.;

  Sammanfattning : The study aims at identifying the impacts accruing from the implementation of an ERP-system on a large production company that previously managed information in several unintegrated systems. This is investigated from the perspectives and frameworks of Lean Administration, information security and information- and data quality. LÄS MER

 5. 5. Standard and geographical dispersion : A study at the Swedish Defence Materiel Administration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Standard; Standardization; Standard work; Centralized standards; Production Systems; Lean; Standard; Standardiserat arbetssätt; Standardisering; Centraliserade standarder; Produktionssystem; Lean;

  Sammanfattning : This is the project report for the master thesis project in Industrial design engineering at Luleå University of Technology. The project spanned from January to June 2018. The project took place at the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) in the sub-division FSV MarkV. LÄS MER