Sökning: "Linnea Hagenfors Rafail"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Hagenfors Rafail.

 1. 1. Spoken Lingua Franca English in an International Church in Sweden : An investigation of communicative effectiveness and attitudes in relation to deviation from Standard English in SOS Church

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Linnea Hagenfors Rafail; [2012]
  Nyckelord :English as a Lingua franca; attitude; communicative effectiveness; adaptation; irritation and language background.;

  Sammanfattning : This study is an investigation of communicative effectiveness and attitudes in relation to deviation from Standard English in an international church in Stockholm. This church is an English as a Lingua Franca (ELF) setting as the congregation consists almost entirely of people who use English as a means of communication with people who do not share their own first language. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elever i engelskundervisningen : En studie om anpassning till den nyanlända elevens olika behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Linnea Hagenfors Rafail; [2012]
  Nyckelord :Nyanlända; ämnet engelska; anpassning; elevframgång;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har varit att undersöka hur tre engelsklärare anpassar den ordinarie undervisningen till de nyanlända elevernas olika behov. Fokus var främst på anpassning men studien sökte även svar på om det fanns andra faktorer som enligt engelsklärarna var av betydelse för den nyanländes skolframgång i ämnet engelska. LÄS MER