Sökning: "Linnea Waninger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Waninger.

 1. 1. En värdekedja för jämställdhet? : En prövning av Arvid Nordquists arbete för jämställdhet utifrån jämställdhetsproblematik i Antioquia, Colombia.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnéa Waninger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feminismen har idag kommit att allt mer integreras i företagsvärlden. Där stater och civilsamhälle länge har arbetat för att främja jämställdhet har företag kommit att bli nya aktörer för detta ändamål. Arvid Nordquist är ett av de företag som arbetar för att stärka kvinnor i sina värdekedjor. LÄS MER

 2. 2. Kulturskillnaders påverkan på dotterbolagsstyrning : En jämförelse mellan Stadium Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Fritzson; Linnea Waninger; [2016]
  Nyckelord :Moderbolag; dotterbolag; Tyskland; Sverige; kontrollmekanismer; centralisering; byråkratiska styrmedel; kulturell kontroll; Hofstede; nationell kultur; detaljhandel;

  Sammanfattning : För svenska företag som har ambitionen att expandera internationellt är Tyskland en av de närmast större marknaderna. Då svenska och tyska marknaden har olika förutsättningar vad gäller politik, lagstiftning, ekonomi samt kultur, ställs företag inför utmaningar när det kommer till hur de bör styra och leda sina tyska dotterbolag. LÄS MER