Sökning: "Load flow analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Load flow analysis.

 1. 1. Possibilities with Stirling Engine and High Temperature Thermal Energy Storage in Multi-Energy Carrier System : An analysis of key factors influencing techno-economic perspective of Stirling engine and high-temperature thermal energy storage

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Myska; [2021]
  Nyckelord :Stirling engine; High-temperature thermal energy storage; Linear optimization; Photovoltaics; Time of Use; Renewable energy; Load shifting; Self-consumption; Power grid;

  Sammanfattning : Small and medium-scale companies are trying to minimise their carbon footprint and improve their cash flow, renewable installations are increasing all over the Europe and are expected to do so in following years. However, their dependency on the weather cause pressure on matching the production with demand. LÄS MER

 2. 2. Swedish Nitrogen Flows : A national budget of anthropogenically induced reactive nitrogen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vincent Lernbecher; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nitrogen is a fundamental element in all forms of life and a crucial component of our agricultural productivity and global food security. However, excess nitrogen caused by human activity poses a serious threat to the environment and human health. LÄS MER

 3. 3. Analysis and optimization of a dissolved air flotation process for separation of suspended solids in wastewater

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Bäck; [2021]
  Nyckelord :Dissolved air flotation; Effluent recycle rate; Optimization; Recycle flow pressurization; Wastewater;

  Sammanfattning : Margretelund wastewater treatment plant (WWTP) operated by the water utility Roslagsvatten AB, wasbuilt in 1956 and is located in Åkersberga town, Stockholm County, Sweden. Margretelund WWTP waslast renovated in 1999, and has been operated with the same physical, chemical, and biological processessince then. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Energy Losses in a Wind Farm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Claesson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, the power production from wind power and other renewable energy sources has increased significantly. Arguably, this is due to the greenhouse effect and the economic benefit of generating power from the wind. Wind power has the potential to replace other non-renewable power sources. LÄS MER

 5. 5. Näringsbelastning i Arkelstorpsviken : Samhällens påverkan på övergödande ämnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Jacob Osterman; [2021]
  Nyckelord :Arkelstorpsviken; eutrophication; lake; nutrient load; Oppmannasjön; sources of impact; watercourse; Arkelstorpsviken; eutrofiering; näringsbelastning; Oppmannasjön; påverkanskällor; sjö; vattendrag;

  Sammanfattning : Arkelstorpsviken är en sjö i Kristianstads kommun med övergödningsproblematik känd sedan 1970- talet. Flera projekt har drivits under årens lopp i syfte att identifiera och komma till rätta med påverkanskällor. I detta examensarbete har nya provtagningslokaler valts ut för att kunna identifiera ytterligare påverkanskällor. LÄS MER