Sökning: "Louise Cronwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Cronwall.

  1. 1. Fysisk aktivitet under graviditet : En intervjustudie om gravida kvinnors upplevda fysiska aktivitetsnivå samt rådgivning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Louise Cronwall; Sandra Wedmark Strand; [2018]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; Graviditet; Kunskap; Motivation; Rekommendationer;

    Sammanfattning : Gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva 150 minuter per vecka, måttlig intensitet. Under graviditet är fysisk aktivitet en viktig källa för god hälsa. Tidigare studier har visat att rådgivning som hjälpmedel har varit effektfullt för att främja en hälsosam livsstil under graviditet. LÄS MER