Sökning: "Louise Törngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Törngren.

  1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
    Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

    Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER