Sökning: "Ludwig Jerräng Carlstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludwig Jerräng Carlstedt.

 1. 1. Brandskydd under byggtid med BIM : Förbättringsmöjligheter för brandskyddet under byggtid i skedesstyrda APD-planer med BIM

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Rebecka Lundblad Roth; Ludwig Jerräng Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :BIM. Communication. Control. Fire protection at construction sites. Planning. Workplace disposition plans.; APD-planer. BIM. Brandskydd under byggtid. Kommunikation. Planering. Uppföljning.;

  Sammanfattning : Vid en brand på byggarbetsplatsen finns det risk för personskador, skador på egendom och att byggproduktionen hamnar i ett driftstopp som kan bli kostsamt. Det finns brister vid planeringen av brandskyddet under byggtid (BUB) och vid olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. A comparison between emergency ventilation systems semi-transvers ventilation and natural ventilation in Road Tunnel A

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Ludwig Jerräng Carlstedt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER