Sökning: "Ludwig Wallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludwig Wallin.

 1. 1. Dynamic Strategy in High Growth Firms : The importance and implication of dynamic strategy development in phases of high growth

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Staffan Bååth; Ludwig Wallin; [2014]
  Nyckelord :Dynamic strategies | Dynamic strategy | Dynamic strategy development | Dynamic strategy framework | HGF´s | High growth firms | Achieving growth | Strategic learning | Creative search | Strategy process | Dynamic environments |;

  Sammanfattning : Purpose – The presented research aims to explain, describe and analyze the process of dynamic strategy development in high growth firms. Accordingly the research seeks to investigate how dynamic strategies are used within high growth firms and how strategic learning affects the process. LÄS MER

 2. 2. Innovation på de sju haven : En studie av SMF vilka etableras i komplexa globala nätverk genom specialiserade resurser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Staffan Bååt; Ludwig Wallin; [2013]
  Nyckelord :Innovation; RBV; resursbaserat synsätt; nätverksmarknad; MAN perspektiv; etablering nätverk; positionering nätverk; etableringshinder; resursbindningar nätverk; offshoremarknad; innovationskapacitet SMF; innovation nätverk; Innovativa SMF;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur små- och medelstora företag (SMF) genom resurser kan etableras och utvecklas inom globala affärsnätverk. Detta för att öka förståelsen teoretisk, samt att förklara den empiriska situation vilken uppsatsen bygger på. LÄS MER