Sökning: "nätverksmarknad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet nätverksmarknad.

  1. 1. Innovation på de sju haven : En studie av SMF vilka etableras i komplexa globala nätverk genom specialiserade resurser

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Staffan Bååt; Ludwig Wallin; [2013]
    Nyckelord :Innovation; RBV; resursbaserat synsätt; nätverksmarknad; MAN perspektiv; etablering nätverk; positionering nätverk; etableringshinder; resursbindningar nätverk; offshoremarknad; innovationskapacitet SMF; innovation nätverk; Innovativa SMF;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur små- och medelstora företag (SMF) genom resurser kan etableras och utvecklas inom globala affärsnätverk. Detta för att öka förståelsen teoretisk, samt att förklara den empiriska situation vilken uppsatsen bygger på. LÄS MER