Sökning: "innovation nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden innovation nätverk.

 1. 1. Intermediärers bidrag till stödsystemet och deras förmåga att främja eko-innovation : En fallstudie på Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Anton Karlkvist; Albin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stödsystem; intermediärer; eko-innovation;

  Sammanfattning : Inom litteraturen för innovationsintermediärer har många studier utförts med syftet att kartlägga intermediärers bidrag till enskilda företag. Däremot finns det ett forskningsgap gällande hur intermediärer bidrar till det system de verkar inom. LÄS MER

 2. 2. The Technical Innovation System of Self-Driving Vehicles in Road Freight Transport : Towards an understanding of Actor Dynamics, Sustainability Outcomes & New Competencies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anna Björkman; Yuri Joelsson; [2019]
  Nyckelord :SDV; Node-to-node; Freight transport; TIS; Sustainability; Knowledge; Competencies; Självkörande lastbilar; Nod-till-nod; Godstransport; TIS; Hållbarhet; Kunskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Over the last decade, advancements in connectivity, driving automation technology and electrification in combination with changing customer demands have started to rapidly transform the way in which goods are being transported. Following this fast rate of development, self-driving vehicles (SDVs) in road freight transport are anticipated to operate on public streets within the next couple of decades. LÄS MER

 3. 3. Using BLE mesh network for indoor tracking

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ali Hassan; Anna Ahlquist; [2019]
  Nyckelord :BLE mesh; RSSI; Trilateration; Min-Max; Indoor positioning;

  Sammanfattning : Internet of Things ger människor möjligheter att genom tjänster dra nytta av sensorer och andra enheter som tillsammans skapar ett brett utbud av lösningar som smart hem, smart transport, äldreomsorg och mycket mer. Den senaste innovationen av Bluetooth SIG är Bluetooth mesh topologi som tillåter att ansluta trådlösa enheter i ett många till många förhållanden. LÄS MER

 4. 4. The Technical Innovation System of Self-Driving Vehicles in Road Freight Transport : Towards an understanding of Actor Dynamics, Sustainability Outcomes and New Competencies

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Lärande

  Författare :Yuri Joelsson; Anna Björkman; [2019]
  Nyckelord :SDV; Node-to-node; Freight transport; TIS; Sustainability; Knowledge; Competencies; Självkörande lastbilar; Nod-till-nod; Godstransport; TIS; Hållbarhet; Kunskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Over the last decade, advancements in connectivity, driving automation technology and electrificationin combination with changing customer demands have started to rapidly transform the way in whichgoods are being transported. Following this fast rate of development, self-driving vehicles (SDVs) inroad freight transport are anticipated to operate on public streets within the next couple of decades. LÄS MER

 5. 5. Effektiv patchhantering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Magnus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :patch; management; automatisering; säkerhet;

  Sammanfattning : Organisationer är utsatta för ständiga säkerhetshot på internet och penetrationstester uppdagar hur sårbara nätverken är när mjuk- och hårdvara inte är uppdaterade. Uppdateringar i IT-sammanhang kallas ”patchar” och brukar generellt förbättra antingen funktioner eller säkerhet. LÄS MER