Sökning: "innovation nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden innovation nätverk.

 1. 1. The Notion of Innovation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Gustaf Frisk; [2019]
  Nyckelord :Innovation; innovation management; disruptive innovation; radical innovation; incremental innovation; innovation metrics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The average life expectancy for large companies on the fortune 500 list has declined rapidly since the 1950s. One major reason is the growing competition from new actors on the market. Innovation has become one of the most important competencies for companies to get ahead of the competition. LÄS MER

 2. 2. Hur kan expansion inom sociala organisationer se ut? : En kvalitativ studie om expansionsprocesser

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nicole Mourad; Alice Rasoul; [2019]
  Nyckelord :Expansion; tillväxt; sociala organisationer; socialt företagande; nätverk; behovsanalys;

  Sammanfattning : Background: Together, the state and business community have contributed to the development of society. However, from a global perspective there are still problems with, among others, poverty, injustice and environmental degradation. LÄS MER

 3. 3. Digital tjänsteinnovation för kompetenscenter på regional nivå : En fallstudie av Automation Region

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Douglas Gyllhamn; Filip Lindevall; Johan Graff Andersson; [2019]
  Nyckelord :matchmaking; crowdsourcing; community; innovation; kompetenscenter; samverkan; nätverk; digitalisering;

  Sammanfattning : Research question: How can a regional centre of excellence develop new opportunities for digital collaboration? Purpose: The aim of the study is to explore new opportunities for collaboration through interviews of six member companies to the center of excellence Automation Region. The interest in the study is to investigate the value and possible obstacles and needs the members experience in the service / services provided. LÄS MER

 4. 4. Intermediärers bidrag till stödsystemet och deras förmåga att främja eko-innovation : En fallstudie på Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Anton Karlkvist; Albin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stödsystem; intermediärer; eko-innovation;

  Sammanfattning : Inom litteraturen för innovationsintermediärer har många studier utförts med syftet att kartlägga intermediärers bidrag till enskilda företag. Däremot finns det ett forskningsgap gällande hur intermediärer bidrar till det system de verkar inom. LÄS MER

 5. 5. The Act of Giving & Receiving : A study of the social context in collaborations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Laila Bill; Rozann Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Open innovation; Challenges; Success factors; Networks; Behavioural roles;

  Sammanfattning : For the past decades, more and more organisations have started to recognise that they can apply open innovation (OI), the process in which an organisation shares knowledge, experiences and ideas with external parties. When applying OI, organisations can face problems in letting ideas flow throughout their complex networks and thus unconsciously restrict their innovation process. LÄS MER