Sökning: "resursbaserat synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden resursbaserat synsätt.

 1. 1. Tillgänglighet på Försvarsmaktens personal i fred och kris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mikael Jersby; Henrik Hasselström; [2022]
  Nyckelord :Tillgänglighet; resursbaserat synsätt; dynamiska förmågor; humankapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en insikt över tillgängligheten, under fred och kris, hos de olika personalkategorierna; värnpliktiga, kontinuerligt- och tidvis anställa gruppchefer och soldater, samt att föreslå åtgärder för att öka tillgängligheten.  Det saknas idag vetenskapligt grundad kunskap om personell tillgänglighet inom Försvarsmakten. LÄS MER

 2. 2. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 3. 3. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 4. 4. Finansiell Bootstrapping finns även på öltapp : En fallstudie inom den svenska ölbryggeribranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aron Podavka; Robert Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Small and medium enterprises; resource; resource allocation; financial bootstrapping.; Små och medelstora företag; resurs; resursallokering; finansiell bootstrapping.;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to examine how small and medium sized enterprises applies financial bootstrapping and whether there are any disparities in appliance. Further on the study aims to examine resource requirements for the beer brewing industry and whether there are any disparities in requirement between small and medium sized companies. LÄS MER

 5. 5. ATT FÖRSTÅ TILLVÄXT MED ETT RESURSBASERAT SYNSÄTT

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anders Martinsson; Rickard Zanden; [2015]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; livscykel; strategi; tillväxt; resurs; kompetens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the book The Theory of the Growth of the Firm, published in 1959, takes the researcher Edith Penrose the first step towards what will later be known as the resource based view. Many scholars have since taken up where Penrose left and has further developed the approach to something that can now be described as almost a philosophy. LÄS MER