Sökning: "resource allocation"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden resource allocation.

 1. 1. Styrmedel för en mer resurseffektiv användning av biomassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :kraftvärme; effektivisering; klimat; fossilfritt; biodrivmedel; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to formulate new policies or propose changes to existing ones to increase the efficiency in the use of natural resources in form of biomass. The work was conducted by discovering potential inefficiencies in the energy sector and industry with regards to the use of biomass. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare talar om programmering i skolan utifrån tillgängliga resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Nyberg; Sandra Ibsonius; [2019]
  Nyckelord :programming; resources; teachers’ perceptions.;

  Sammanfattning : This study was conducted after programming became an obligatory part of the Swedish school curricula during 2018 and focuses on teachers’ thoughts on programming in school. The purpose of the study was to examine how resource allocation has been done in schools across the country, and what the teachers had to say about programming based on their knowledge and available resources. LÄS MER

 3. 3. Automated testing of firmware installation and update scenarios for peripheral devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dag Reuterskiöld; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research presents an approach to transition from manual to automated testing of hardware specific firmware. The manual approach for firmware testing can be repetitive and time consuming. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar säkerhetskulturen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Hultin; Elin Åslund; [2019]
  Nyckelord :Experiences; literature review; nurse; patient safety; safety culture; Litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; säkerhetskultur; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Säker vård är en hörnsten i vård- och omsorgsarbetet, trots det förekommer vårdskador. Vårdskador är inte enbart individorsakade utan också systemorsakade. Säkerhetskultur har visat sig påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. User Equipment Characterization using Machine Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Vanessa Fakhoury; Xin Zhou; [2019]
  Nyckelord :machine learning; characterization; massive MIMO; beamforming; neural networks; support vector machine; logistic regression; multiclass neural networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the ever increasing demand for higher data rates and reliability, efficient management of cellular networks remains a challenge. Among other technologies, fifth generation systems are expected to tackle this challenge using large electronically controllable antenna arrays operating in the time division duplex mode. LÄS MER