Sökning: "Anders Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Anders Persson.

 1. 1. Användning av variationsteori i matematikläroböcker på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anders Persson; [2023]
  Nyckelord :Mathematics; Variation theory; Matematik; Variationsteori; Matematikläroböcker;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes i vilken utsträckning variationsteori används i matematikläroböcker. Specifikt studerades det avsnitt som i gymnasiekursen Matematik 1c handlar om potenslagar – ett ytterst viktigt område; både i sig själv och som grund för framtida matematikstudier. LÄS MER

 2. 2. Värdesamskapande för utveckling av affärsmodeller : En fallstudie inom skogsindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Robin Wedin; Anders Persson; [2022]
  Nyckelord :Värdesamskapande; Affärsmodellsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte var att skapa tillvägagångssätt för hur företag kan bedriva värdesamskapande tillsammans med sina kunder som bidrar till utveckling av affärsmodeller samt att testa detta tillvägagångssätt. Metod – Utifrån litteraturen om värdesamskapande och affärsmodellsutveckling skapades ett ramverk för värdeskapande som skall bidra till utveckling av affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. I böcker ligger det förflutnas hela själ : En textanalys om historisk skönlitteratur i undervisningen för åk 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Elmengård; Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :historiemedvetande; historiska perspektiv; historisk skönlitteratur; människors livsvillkor;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att bidra med kunskap om historisk skönlitteratur i undervisningen. Frågeställningarna undersökningen utgick från handlade om människors livsvillkor under olika tidsperioder och på vilket sätt läsning av historisk skönlitteratur kan gynna elevernas utveckling av historiemedvetande. LÄS MER

 4. 4. Ta det tekniska designansvaret! : En studie om hur armén hanterar förändrade ansvarsförhållanden mellan FMV och Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anders Persson; Tobias Brandt; [2021]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; Swedish Army; technical systems; change; implementation; cross-functional approach; multiprofessional; Försvarsmakten; armén; tekniska system; förändring; implementering; tvärfunktionellt ansats; multiprofessionell;

  Sammanfattning : Samspelet mellan Försvarsmakten och FMV har förändrats. Före 2019 ansvarade FMV för de tekniska system de anskaffat på uppdrag av Försvarsmakten över hela dess livscykel. 2019 flyttades det tekniska designansvaret över till Försvarsmakten för system i användningfasen. LÄS MER

 5. 5. Urban or else? A combined method analysis of the discourse of the Swedish state during the years 2018-2020 on the choice situation of rural youths to move or remain

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anders Persson; [2021]
  Nyckelord :agent; Atlas.ti; content analysis; discourse analysis; rural; urban; youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rural-urban divide is a long-established construct in sociology. More recently, the choice of rural youths to remain or move to an urban setting has attracted substantial research interest. LÄS MER