Sökning: "Peter Erlandsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Peter Erlandsson.

 1. 1. Fri bevisprövning i teori och praktik : en studie av betydelsen av brottstyp och domarens kön i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Bevisprövning; Bevisprövning; Objektivitet; Likhet inför lagen; Fällandefrekvens; Juridik; Processrätt; Bevisrätt; Fri bevisprövning; Fri bevisvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rätt person på fel plats : En kvalitativ studie om rekryterares upplevda bedömningsproblematik i rekryteringsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Erlandsson; Gusatv Warelius; [2018]
  Nyckelord :rekrytering; bedömning; bedömningsproblematik; objektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilken bedömningsproblematik rekryterare upplever vid bedömning av sökande. Fyra intervjuer genomfördes med rekryterare på två olika sjukhus, för att kunna besvara problemformuleringen: Vilken bedömningsproblematik anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar? Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk analys och jämfördes sedan med tidigare forskning samt Peter Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER

 3. 3. Utdelningsannonseringarnas påverkan på andra bolag : En eventstudie om hur annonsering av förändrad utdelning hos ett företag påverkar aktiekursen hos konkurrenter i samma bransch

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Robert Scharin; Peter Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :utdelningsannonsering; abnormal avkastning; eventstudie; signalteori; branscheffekter; effektiva marknadshypotesen.;

  Sammanfattning : När ett företag annonserar om en förändring av utdelning delges marknaden information som kan uppfattas som att företaget går bättre eller sämre än väntat. I samband med utdelningsannonseringen påverkas ofta det egna företagets aktiekurs beroende på hur marknaden förhåller sig till informationen. LÄS MER

 4. 4. INFORMATIONSÖVERFÖRING OCH KUNSKAPSÅTERVINNING : En studie i kalkylöverlämningsprocessen hos Erlandsson Bygg i Öst AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Peter Rönnmo; Botan Bakhtiar Hama; [2015]
  Nyckelord :Kalkylöverlämning; Kommunikation; Informationsöverföring; Kunskapsåtervinning; Effektivisering;

  Sammanfattning : Many enterprises have shortcomings in the transfer of information between different departments. Furthermore, routines for maintaining knowledge in order to be able to use this experience in the future are often lacking. LÄS MER

 5. 5. Revision i elitfotbollsklubbar - En enkel bredsida eller ett skott i krysset?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Peter Erlandsson; Jimmy Fröberg; Ronnie Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The professional football clubs can today be compared with company with profit aim, but the difference is that they also want to achieve sporting successes. In ten years, the Swedish Premier Division´s turnover has more than doubled and because of the strong economic development the license of elite was introduced. LÄS MER