Sökning: "Second World War"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade orden Second World War.

 1. 1. Var verkligen Sverige neutralt under andra världskriget? : En teorikonusmerande fallstudie av midsommarkrisen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Demi Ingvarsson; [2023]
  Nyckelord :Neutralitet; Realism; Liberalism; Haagkonventionen; Midsommarkrisen; Samlingsregering;

  Sammanfattning : The debate about Sweden's neutrality during the Second World War has been highly discussed. Sweden declared itself neutral at the beginning of the war, but were they actually neutral during the war? This thesis will try to investigate if Sweden violated its neutrality according to the Hague Convention during the midsummer crisis 1941, and if it is the case, in what way? The survey will also try to understand and explain Sweden´s course of actions during the crisis based on two different theoretical perspectives, realism and liberalism. LÄS MER

 2. 2. Mannen, myten, legenden - Han som alla har hört men ingen känner till : En diskursanalys av Johnny Bodes minne

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabell Sandahl; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Author: Isabell Sandahl Title: The man, the myth, the legend – he who everyone has heard, but no one knows about Under title: A discourse analysis of Johnny Bode´s memory Pages: 30 Key Words: Johnny Bode, Discourse analysis, Johnny Bode Appreciation Society Johnny Bode (1912 – 1983) was a Swedish singer and composer who lived a very scandalous life, where norm breaking, and crime played a big part. Bodes biggest scandal took place during the second world war, when he traveled to Norway, during the occupation, and worked for the Nazi regime. LÄS MER

 3. 3. Falskhetens gissel i cynismens högborg : En studie i otillförlitligt berättande som exempel på nazism utifrån tre kvinnogestalter i Pär Lagerkvists Dvärgen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Annica Hjelm; [2022]
  Nyckelord :Pär Lagerkvist; The Dwarf; narratology; unreliable storytelling; The second world war; The Renaissance; Nazism; anti-Nazism; Nietzsche;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight how Pär Lagerkvist’s fictional dwarf, a symbol of the deformed in man but is not always visible on the outside, despises weakness and peace and how the desire for power is expressed in the novel. These aspects in turn lead to contempt for love and mercy, the absence of which implies hostility, something that has moral consequences. LÄS MER

 4. 4. Agency in the Warsaw Ghetto : An Intersectional Analysis of the Daily Life, Survival, and Death of Elderly Jews

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Janika Raisch; [2022]
  Nyckelord :Holocaust; Genocide; Warsaw ghetto; Second World War; Nazi; Nazis; Poland; Warsaw; Jews; Polish Jews; Ghettoisation; Ghettoization; Ghetto; Ghettos; Jewish council; Jewish Self-Help; Elderly; Elderly Jews; Old age; Intersectionality; Agency;

  Sammanfattning : In Holocaust research, the study of elderly Jews in Nazi German ghettos remains a blind spot. This thesis begins to fill the research gap by exploring the everyday life of elderly Jews and their agency under the structural conditions of the Warsaw ghetto. LÄS MER

 5. 5. Kampen mellan medel och motmedel inom lufthot : teknikens påverkan på utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Stenkilsson Hoff; [2022]
  Nyckelord :Air defense; technological advancements; means; countermeasures; Luftvärn; tekniksprång; medel; motmedel; utveckling;

  Sammanfattning : Under 1900-talet tog tekniken stora framsteg inom både flygande hot och luftförsvar bland såväl stridsflyg som radar och luftvärnssystem. Den här utvecklingen var en kamp mellan de medel som användes och de motmedel som fanns för att förhindra nyttjandet av dem. LÄS MER