Sökning: "informationspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet informationspolitik.

 1. 1. Informationskampanjen Om krisen eller kriget kommer : Upplysande eller uppmanande statlig styrning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Informationspolitik; Informationskampanj; Om krisen eller kriget kommer; Krisberedskap; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interna business blindspots: Misslyckandet med att utnyttja och förstå vad organisationen redan vet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nils Grönvall; Johan Eklöf; [2017]
  Nyckelord :Beslutsfattande; business intelligence; business blindspots; informationssilos; informationspolitik; kognitiv påverkan; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att fatta beslut begränsas på flera olika sätt. Vid dataanalys kan man begränsas av business blindspots. Business blindspots har definierats som misslyckandet med att ta reda på och ut- nyttja relevant information om sin marknads- och konkurrenssituation. LÄS MER

 3. 3. Cross-border Copyfight : European libraries re-thinking the InfoSoc Directive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karolina Andersdotter; [2015]
  Nyckelord :copyright; eu copyright; libraries and copyright; infosoc directive; libraries; information policy; collective rights management; upphovsrätt; upphovsrätt i eu; bibliotek och upphovsrätt; infosoc-direktivet; bibliotek; informationspolitik; avtalslicenser;

  Sammanfattning : This master's thesis focuses on the argumentation of library organisations and European national libraries in their contributions to the European Commission's public consultation on the review of the EU copyright rules. This study aims to explain how the debate around copyright limitations and exceptions is constructed in library stakeholders' contributions. LÄS MER

 4. 4. Det enade folket och den ständigt närvarande diktatorn: Diskursanalys av ICRCs, Amnestys och USAIDs rapportering av inbördeskriget i Libyen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Hellgren; Johan Roman; [2012]
  Nyckelord :Diskursanalys; transnational advocacy networks; NGO; framing; Libyen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ICRC, Amnesty International och USAID har framställt konflikten i Libyen. Detta genomförs med den variant av diskursanalys som förespråkats av Laclau och Mouffe, vilken kompletteras med utvalda semiotiska verktyg. LÄS MER

 5. 5. Innan- eller utanför ramarna?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Norén; [2011]
  Nyckelord :statlig opinionsbildning; propaganda; demokratisk förvaltning; informationspolitik; idealtyper; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis concerns formation of opinion by the Swedish state. We have seen an acceleration of state controlled authorities which main purpose are to create opinion. This phenomenon has been highly criticized. One perspective of the critique, which also concerns this thesis, is the democratic aspect. LÄS MER