Sökning: "anneli carlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anneli carlsson.

 1. 1. "¡Cáncer es una mujer pegada como una sanguijuela sesenta años succionándole el alma!" : Un examen de los rasgos misóginos en la novela El desbarrancadero de Fernando Vallejo

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Anneli Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Misogyny; feminism; machismo; myths; archetypes; stereotypes.;

  Sammanfattning : El desbarrancadero, published in 2001 by Colombian author Fernando Vallejo is foremost a moving story about brotherly love, but it is also a highly critical novel that lashes out on a number of phenomena such as the catholic church, the Pope and the very idea of religion. It also addresses the poverty of Colombia, its corrupt politicians, the drug trade, viral diseases and animal abuse to mention a few more subjects. LÄS MER

 2. 2. Så mycket träning – men var tog maten vägen? En undersökning om ett kvinnligt elithandbollslags kostvanor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anneli Andersson; Anna Carlsson; [2011-03-03]
  Nyckelord :handboll; energiintag; energifördelning; kostvanor;

  Sammanfattning : Att träningen har stor betydelse för en elitidrottare är en självklarhet, men får kosten lika stort utrymme? I litteratur poängteras att det måste finnas en balans mellan träning, kost och vila för att maximal träningseffekt ska kunna uppnås. Även Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, betonar hur viktig kosten är för idrottaren och har därför utformat kostrekommendationer till elitidrottare. LÄS MER

 3. 3. GMO Food Products - The issue of marketing and selling them in Europe.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Shane King; [2006]
  Nyckelord :MEA; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: GMO Food Products The issue of marketing and selling them in Europe - A Business and Legal Perspective. Author: Shane King Supervisors: Anneli Carlsson and Ewa Rabinowicz Problem The European Unions regulations in regard to GMO’s and the approval process for both release into the environment, and onto the market, has been under fire by the USA along with Canada and Argentina. LÄS MER