Sökning: "Lukas Sjöström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Sjöström.

  1. 1. Forskare, jägare, kolonisatör

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Lukas Sjöström; [2013]
    Nyckelord :Africa; Brehm; Colonialism; Cultural semiotics; Imperialism; Natural history; Scientific racism; Skinner; Tierleben; Zoology; History and Archaeology;

    Sammanfattning : Forskare, jägare, kolonisatör examines Tierleben, German naturalist Alfred Brehm's magnum opus, with the purpose of discussing the work's relationship to colonial attitudes towards Africa prevalent in Europe at the time of its writing. The focus has been in examining how the nature of Africa, the European colonial presence and the relationship between European, African and animal are depicted in the text. LÄS MER