Sökning: "Scientific racism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Scientific racism.

 1. 1. ”Jag har aldrig trott på censur och kommer aldrig att göra” : En studie om samsynen mellan lärare och elev gällande politisk objektivitet i undervisningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alex Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Political; objectivity; teacher; education; civics; censorship; neutral; democracy;

  Sammanfattning : The Swedish educational system is based on policies such as school law, education act, regulations and the curriculum. These governing documents state that the education should be based on scientific basis and proven experience. LÄS MER

 2. 2. Att ’begreppa’ islamofobi : En begreppsutredande studie av begreppet islamofobi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Lind; [2018]
  Nyckelord :islamofobi; begreppsanalys;

  Sammanfattning : Islamophobia as a concept has grown in popularity but is still controversial. This essay categorizes and analyses 153 scientific articles’ definition of the concept Islamophobia. It proposes two different categories which the definitions can be put in. LÄS MER

 3. 3. Strider om ett antirasistiskt rasbegrepp : Gunnar Dahlberg och människokategoriseringarnas vetenskaplighet 1933-1955

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Fredrik Roos; [2018]
  Nyckelord :Anti-racism; Boundary-work; Race; Racism; UNESCO; Antirasism; Gunnar Dahlberg; Ras;

  Sammanfattning : In this thesis I study how geneticist and racebiologist Gunnar Dahlberg, through his own writings and participation in the UNESCO statements on ”race”, came to define the concepts of ”race” and ”science”. Dahlberg was a stark opponent of the ”Nazi race doctrine”. LÄS MER

 4. 4. Sveriges bästa svensk : En kvalitativ studie av filmens potential i undervisning om integration

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Robin Widing; Kristine Melin; [2016]
  Nyckelord :Sveriges bästa svensk; Integration; Film; Meningsskapande; kunskap;

  Sammanfattning : Abstract   In the light of the political debate that takes place today – how refugees should be integrated into the Swedish society ­– the film Sveriges bästa svensk was created on the initiative of Arbetarnas bildningsförbund (ABF) and Studieförbundet Vuxenskolan (SV) to prevent racism and xenophobia through discussion, which the film aims to contribute with. The initiators of the film have said that it can work in multiple applications; one such area is in school. LÄS MER

 5. 5. Att diskrimineras som sjuksköterska : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Federico Medina; Tomas Arfalk; [2014]
  Nyckelord :Discrimination; racism; ethnicity; nurse; Diskriminering; rasism; etnicitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi lever i en globaliserad värld och Sverige är en nation med en stor demografisk mångfald. Detta gäller även hälso- och sjukvården. Tidigare vetenskapliga studier och rapporter från fackföreningar visar att diskriminering mot sjuksköterskor av etnisk minoritet är vanligt i hälso- och sjukvården. LÄS MER