Sökning: "Dag Kuylenstierna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dag Kuylenstierna.

 1. 1. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 2. 2. Sjungom studentens lyckliga dag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Annie Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Flickbok; Läroverk; Vidarestudier; Kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur synen på kvinnors rätt till högre studier framställs i den äldre svenska flickboken med bakgrund mot 1927 års skolreform och skolkommissionerna från 1918 och 1923, samt om den bild som förmedlas är av det äldre, patriarkala slaget eller mer modern och självständig i sin utformning. Vidare ämnar jag redogöra för dåtidens samhälleliga debatt rörande vidarestuderande kvinnor samt huruvida flickböckerna presenterar en realistisk bild av sin samtid. LÄS MER