Sökning: "Jönköping"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Jönköping.

 1. 1. Att ta vara på lokalhistoria : En studie av lärares användning av lokalhistoria i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Malm; [2020]
  Nyckelord :Lokalhistoria; historiedidaktik; historiemedvetande; lärareperspektiv; elevmotivation;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på användandet av lokalhistoria i gymnasielärares historieundervisning. Den teoretiska ansatsen är historiedidaktiken och dess tre frågor Vad? Hur? och Varför?. Den andra teoretiska ansatsen är historiemedvetandets tankar om att historien förstås genom sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. LÄS MER

 2. 2. Gen Y and Gen Z’s Instagram Advertising Preferences : Qualitative Analysis Focusing on the Types of Advertising on Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Amanda Odina; Zoi Koutelida; [2020]
  Nyckelord :Generation Y; Generation Z; Instagram; Social Media; Types of Advertising;

  Sammanfattning : Purpose — ​As social media develops, becoming a more relevant part of society, it is more necessary to understand it, more so when considering social informatics. Exclusively considering the types of advertising available on Instagram, the purpose of this study is to determine the preference of Generation Y and Z, and analyse what motivates their preference when interacting with Instagram advertisements. LÄS MER

 3. 3. Drönare som hjälpmedel vid slutavverkningsuppföljning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martin Hjert; [2020]
  Nyckelord :Drone; Final felling follow-up; Field inventory; Nature conservation; Drönare; Slutavverkningsuppföljning; Fältinventering; Naturvård;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes det om drönare är ett användbart hjälpmedel vid slutavverkningsuppföljning. Uppföljningar gjorda med drönare jämfördes med traditionella fältinventeringar för att se om resultaten skiljde sig åt. De parametrar som har undersökts i studien är högstubbar, naturvårdsträd och körskador. LÄS MER

 4. 4. En plats att dröja sig kvar på : En studie som analyserar och utvärderar ett befintligt gångstråk utifrån ett attraktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Philip Ekengren; Jesper Kuduk; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Gångstråk; Attraktivitet; Säkerhet Trygghet; Estetik; Funktion;

  Sammanfattning : Purpose: This is a report about urban planning and specifically on passages with lost spaces. The report aims to analyze and evaluate a walking-/cycling-/exercise-path in the middle of Jönköping from an attractiveness perspective. LÄS MER

 5. 5. “But I have always had the greenest lawn in my neighbourhood” – When what is taken for granted becomes rare : A qualitative study of how municipalities communicate sustainable use of drinking water

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sofia Irevall; Hedvig Petersson; [2019]
  Nyckelord :Communication; intervention strategies; municipalities; groundwater and behaviour change;

  Sammanfattning : During the past three years, substantial parts of Sweden have experienced a decrease in the groundwater levels, whereas some geographical areas were more affected than others. Requests from the government, counties and municipalities have been sent out to the citizens, to attract attention, increase awareness and decrease the use of drinking water. LÄS MER