Sökning: "Jönköping"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Jönköping.

 1. 1. “But I have always had the greenest lawn in my neighbourhood” – When what is taken for granted becomes rare : A qualitative study of how municipalities communicate sustainable use of drinking water

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sofia Irevall; Hedvig Petersson; [2019]
  Nyckelord :Communication; intervention strategies; municipalities; groundwater and behaviour change;

  Sammanfattning : During the past three years, substantial parts of Sweden have experienced a decrease in the groundwater levels, whereas some geographical areas were more affected than others. Requests from the government, counties and municipalities have been sent out to the citizens, to attract attention, increase awareness and decrease the use of drinking water. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av hjärnundersökningar med PET/CT på svenska universitetssjukhus : Redovisning av modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod samt stråldosjämförelse mellan PET och SPECT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sara Keinan; Elma Zaklan; [2019]
  Nyckelord :18F-FDG; Dementia diseases; Effective dose; EANM;

  Sammanfattning : Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a method that quantitatively visualizes physiological processes. The most common indications for PET brain are early diagnosis of various dementia types with 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). The hospital in Jonkoping installed a new PET/CT and brain examinations have not yet been performed. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i den fysiska planeringen : Ett arbete om jämställdhet i den fysiska planeringen i Jönköpings kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ebba Bergsman; Vendela Johansson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; social hållbarhet; fysisk planering; feminism; Jönköpings kommun;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how Jönköping municipality adapts gender equality in physical planning and in what way the spatial planning could promote an equal development of society. The thesis is based on qualitative methods, where we performed four qualitative interviews and a document analysis of Jönköping’s digital overview plan (2016). LÄS MER

 4. 4. How does Cultural Diversity affect the management of warehouse staff

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Asad Ullah; Haris Kurtisi; [2019]
  Nyckelord :Warehouse Industry; Cultural Diversity; Human Resource Management; Diversity;

  Sammanfattning : Background: In modern times it is undeniable that companies that foster diversity have been able to gain an edge over their competitors. Warehouses as every other workplace are trying to follow the trend of economic globalization and a study towards managing the diversity needs to be conducted in order to evaluate the processes that the managers within the warehouses use in order to integrate the workforce effectively. LÄS MER

 5. 5. "Folk flyttar till större städer eller ut i världen för att utvecklas" : En studie om hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar med att hantera kompetensbrist, idag och inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Davidsson; Louise Malmtoft; [2019]
  Nyckelord :Lack of competence; Strategy; Skills-supply; The Future; Kompetensbrist; Strategi; Kompetensförsörjning; Framtiden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetens är ett begrepp som har många olika definitioner och kompetensbrist är något som råder över hela Sverige inom många olika branscher. Det har under en lång tid varit högkonjunktur och hög efterfrågan av kompetens på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER