Sökning: "Audiobooks"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Audiobooks.

 1. 1. Nyblivna fäders informationssökningar på internet : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Martis; Nathalie Arrabi; [2020]
  Nyckelord :Fathers to newborn infants; Internet habits; experience; information search; Nyblivna fäder; internetvanor; upplevelse; informationssökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I kompetensbeskrivningen för barnmorskor beskrivs förmågan att involvera anhöriga i samråd med patienten. Detta för att möjliggöra bästa möjliga vård och hälsofrämjande faktorer. LÄS MER

 2. 2. Vem får vara med? : En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annika Callen; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; accessibility; children’s literature; youth literature; norms; norm creativity; norm criticism; audiobooks; Inkludering; tillgänglighet; barnlitteratur; ungdomslitteratur; normer; normkreativitet; normkritik; ljudböcker;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Audiobooks Speak for Themselves: A Quantitative Study of Consumer Behaviour Related to Audiobooks in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hedda Hanner; Alice O'Connor; [2019]
  Nyckelord :Audiobooks; Digital subscription services; Consumer behaviour; Attitude; Behavioural intention;

  Sammanfattning : This thesis investigates Swedish book readers and factors that correlate with their attitudes towards and intentions to use audiobooks and digital subscription services for audiobooks. Digital subscription services for audiobooks have quickly become an important sales channel in the Swedish book industry, and there is limited previous research on the subject. LÄS MER

 4. 4. Preferences and attitudes of audiobook users in Sweden : Surveying Swedish audiobook groups on Facebook

  Master-uppsats,

  Författare :Martina Dakic; [2019]
  Nyckelord :Digital audiobook; audio reading; Facebook group; subscription service; remediation; uses and gratifications theory; McLuhan s laws of media;

  Sammanfattning : The main objective with this Master's thesis is to better understand the preferences and attitudes of audiobook users in Sweden who are also members of Swedish Facebook audiobook groups. In recent years audiobooks have risen to prominence, although their previously inferior status is still evident in the lack of available research. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas effektiviteten av studenters inlärning av läromedlen ljudbok och tryckt bok?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elna Mattsson Johansson; Fanny Curtsson; [2019]
  Nyckelord :Effektivitet; Inlärning; Student; Ljudbok; Tryckt bok; Lärstil;

  Sammanfattning : Ljudboken har under de senaste åren haft en stark framväxt i samhället och blivit ett vanligt bokformat. Kurslitteratur i formatet är något begränsat, men det finns en önskan hos studenter att ha tillgång till kurslitteratur i ljudboksformat. LÄS MER