Sökning: "Skinner"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Skinner.

 1. 1. Buy some carrots and skip the stick if you want your learning to stick - An experimental study on the retention of reward & punishment learning and the effect of context

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emil Olsson; Gabriel Köhler; [2019]
  Nyckelord :Operant conditioning; instrumental learning; long-term retention; context; reinforcement type; reward prediction error; Social Sciences;

  Sammanfattning : Operant conditioning is a psychological theory about learning through positive and negative reinforcement which has been researched for decades. However, some fundamental components of this theory have not yet been thoroughly researched, such as its interaction with long-term retention and context. LÄS MER

 2. 2. Språket som skapar krisen - En kvalitativ textanalys av språket som diskuterat och rapporterat flyktingfrågan i media under två tidsperioder i svensk historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Burenby; [2018]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingkris; asyl; textanalys; tidningsartiklar; media; Helge Jordheim; Reinhart Koselleck; Michel Foucault; Quentin Skinner Refugees; refugee crisis; asylum; text analysis; Reinhert Koselleck; Quentin Skinner; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det här arbetet görs en textanalys av tidningsartiklar från två tidsperioder i svensk historia. Mellan de år som undersöks (1990-1993 och 2014-2016) har Sverige mottagit ett ovanlig högt antal flyktingar, och debatten kring situationen har varit omfattande och omstridd. LÄS MER

 3. 3. Ansvar för att skapa hållbarhet : en begreppsanalys av ansvar i den svenska modeindustrins hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Imelda Bengmark; [2018]
  Nyckelord :Ansvar; näringslivet; hållbarhetsrapporter; begreppsanalys; hållbarhet; modeindustrin; Social Sciences;

  Sammanfattning : Min uppsats ’’Ansvar för att skapa hållbarhet – en begreppsanalys av ansvar i den svenska modeindustrins hållbarhetsredovisningar’’, undersöker Hennes & Mauritz och Filippa Ks syn på begreppet ansvar i deras hållbarhetsredovisningar före och efter de globala målen för hållbar utveckling. Syftet med studien är att synliggöra om företagens syn på ansvar har förändrats sedan världssamfundet ställer större krav på näringslivet att bistå arbetet för att nå de globala målen innan år 2030. LÄS MER

 4. 4. Kan stress under graviditeten påverka fostret och kopplas samman med folksjukdomar senare i livet? : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Lundström; Rebecca Skinner; [2018]
  Nyckelord :Stress; pregnancy; child; foetus; public illnesses; Stress; graviditet; barn; foster; folksjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett vanligt förekommande inslag i många människors liv är stress, som kan göra sig påmind som akut stress, fysisk stress eller den stress som många människor känner av i sin vardag. När människan känner stress aktiveras människans biologiska system för att hantera situationen och stresshormonet kortisol produceras bland annat. LÄS MER

 5. 5. Homework! What, Why, How? : Primary school English teachers’ attitudes towards and use of homework in China.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Zhengyao Jiang; [2018]
  Nyckelord :Homework; China; English learning and teaching; Teachers’ attitudes; Feedback; 作业; 中国; 英语学习和教学; 老师的态度; 反馈; läxa; Kina; Engelska lärande och undervisning; Lärarnas attityder; Feedback;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the attitudes to English homework held by teachers of primary school (Grades 4-6) in Mainland China, through an online survey. After obtaining 112 responses and analysing them by utilising both qualitative and quantitative methods, the results found that English teachers in China have a unified positive attitude towards homework and its effect. LÄS MER