Sökning: "MI-teorin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet MI-teorin.

 1. 1. Att arbeta med de multipla intelligensrna i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Persson; [2009]
  Nyckelord :Howard Gardner; MI-teorin; intelligens; arbetsschema; lärande;

  Sammanfattning : Abstract Persson, M (2008). Att arbeta med multipla intelligenserna i praktiken. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet handlar om barns väg att inhämta kunskap på olika sätt och hur undervisningen i skolan kan påverka detta. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra idrottsämnets teori : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Anders Löfving; Andreas Mindor; [2008]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; lärstilsmodell; multipla intelligenser; teori och praktik;

  Sammanfattning : Idrottsämnet är enligt oss ett spännande ämne som  innehåller både praktiska och teoretiska moment. Den praktiska delen av ämnet är nog mer känd än den teoretiska. Vi har därför valt att fokusera vår studie kring idrottsämnets teori. LÄS MER

 3. 3. Tarzan and the shattered mind : en kvalitativ studie av teorin om de multipla intelligenserna i relation till gymnasieskolans friluftslivsundervisning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Thomas Backman; Per-Jonas Svensson; [2007]
  Nyckelord :multiple intelligences; outdoor life; outdoor life education; MI-theory; MI; multipla intelligenser; friluftsliv; friluftslivsundervisning; MI-teorin; MI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka relationen mellan multipla intelligenser och skolans friluftslivsundervisning. Frågeställningarna har varit: Vilka intelligenser utvecklas inom skolans friluftslivsundervisning, enligt lärare och elever? Genom vilka moment i friluftslivsundervisningen utvecklas intelligenserna? Metod Datainsamlingen har skett genom ostrukturerade, djupgående intervjuer. LÄS MER