Sökning: "MSC- certification"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden MSC- certification.

 1. 1. Teacher certification and student achievement - A quantitative study of Swedish compulsory schools

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Zhila Azez; [2020-07-10]
  Nyckelord :Teacher certification; student achievement; compulsory schools; Fixed-effect model;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Det rättsliga skyddet mot överfiske : Styrmedel för att kontrollera yrkesfisket

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Överfiske; fiskeripolitik; fishery policies; individuella överförbara kvoter; ITQ; eco-certification; miljömärkning; MSC- certification;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att redogöra för och analysera gällande rätt på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå och att undersöka de styrmedel som verkar för att motverka överfiske. Uppsatsens utgångspunkt har varit att den biologiska mångfalden ska främjas i enlighet med CBD. LÄS MER

 3. 3. Miljömärkning på livsmedel : Konsumenters kunskap och preferenser

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Sedig; [2016]
  Nyckelord :Miljömärkningar; Konsumentval; Konsumenternas kunskap om miljömärkningar;

  Sammanfattning : The society today is a very environmentally conscious society, at least that´s what it seems like. In this study, which is a combined literature review and survey, focus was at whether people have confidence in eco-labels, if they know what it stands for, how many people bought them and what labels they bought. LÄS MER

 4. 4. Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion : en intervjustudie

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Ida Jansson Matsson; [2015]
  Nyckelord :fisk; konsumtion; konsument; miljömärkning; krav; MSC; WWF; fish; consumption; consumer; eco-labelling;

  Sammanfattning : Fisk har under senare år uppmärksammats som ett nyttigare och mer miljövänligt alternativt till kött. Efterhand har det dock kommit larm från forskare runtom i värl-den att fisket inte sker på ett miljömässigt uthålligt sätt, vilket således hotar både fiskbestånd och livsmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Intermodal road-rail transport business models in Sweden and Germany – A comparison of an intermodal transport company in the two markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karolis Vizgaitis; Daniel Jelcic; [2014-12-11]
  Nyckelord :Intermodal Freight Transport; Business Models; Osterwalder; External Factors; Deregulation; Rail Freight Transport; ; TX Logistik; Germany; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER